Visa fondacija pruža podršku malim i mikro firmama u borbi protiv COVID-19 u vrednosti od 210 miliona dolara

by Vesna Lapčić

Visa fondacija je objavila dva programa pomoći, jedan namenjen lokalnim zajednicama u borbi protiv COVID-19 pandemije, i drugi kao podršku malim i mikro firmama, u skladu sa dugoročnim fokusom na unapređenje ekonomskog statusa žena i inkluzivnog razvoja, u ukupnoj vrednosti od 210 miliona dolara.

Prvi program, vredan 10 miliona dolara, namenjen je humanitarnim organizacijama koje su na prvoj liniji borbe protiv COVID-19, kroz prehrambenu i zdravstvenu pomoć, u svakom od pet regiona u kojima Visa posluje: Severna Amerika, Latinska Amerika i Karibi, Evropa, Azija-Pacifik, i Centralna Evropa, Bliski Istok i Afrika.

„Dok COVID-19 nastavlja da se širi, lokalne zajednice osećaju posledice i potrebna im je naša hitna pomoć“, izjavio je Al Kelly, izvršni direktor i predsedavajući u kompaniji Visa. „Kao svetska kompanija koja se bavi veoma lokalizovanim poslom, prepoznajemo potrebu za podrškom. Takođe, posvećeni smo dugoročnom oporavku i nastavićemo da tražimo načine da ubrzamo ekonomske aktivnosti u skladu sa našom misijom pomaganja pojedincima, kompanijama i čitavim ekonomijama da se razvijaju i napreduju“.

Drugi program je petogodišnji, strateški projekat vredan 200 miliona dolara, sa ciljem pomaganja malim i mikro firmama, sa fokusom na unapređenje ekonomskog statusa žena širom sveta. Visa fondacija će pružiti 60 miliona dolara pomoći nevladinim organizacijama posvećenim podržavanju vlasnika malih i mikro firmi, čiji su mnogi vlasnici žene, u svakom od regiona u kojima Visa posluje. Ostalih 140 miliona dolara namenjeni su partnerskim investitorima koji stvaraju pozitivne društvene i finansijske rezultate za male i mikro firme.

„Danas, više nego ikada, moramo da intenziviramo našu podršku malim firmama koje se nalaze u prvim redovima ekonomskog rasta“, rekao je Kelly. „Kako su mnoge firme u vlasništvu žena, od ključne je važnosti podrška njihovom ekonomskom napretku, za koji verujemo da je jedan od najvažnijih načina za ostvarenje rodne jednakosti, smanjenje stope siromaštva i primene inkluzivnog ekonomskog razvoja.“

Male i mikro firme su kičma svetske ekonomije, budući da predstavljaju više od 90 odsto svih firmi na svetu, zapošljavajući između 50 i 60 odsto radne snage globalno. Godišnji kreditni deficit za finansiranje malih i mikro firmi u vlasništvu žena je 300 milijardi dolara, a očekuje se i dalji rast zbog ekonomskih turbulencija vezanih za COVID-19.

„Dvesta miliona dolara vrednosti novih finansijskih resursa demonstrira našu kontinuiranu posvećenost malim i mikro firmama, sa fokusom na unapređenje ekonomskog  statusa žena širom sveta“, rekao je Graham Macmillan, predsednik Visa fondacije. „Kada žene napreduju, cela društva napreduju. Znamo da je ovo sada bitnije nego ikada pre, jer globalna ekonomija sada pokušava da se oporavi i stane na noge“.

Related Posts