UNIQA: Otkrivena osoba koja je zloupotrebila službeni položaj

by Vesna Lapčić

Kompanija UNIQA osiguranje želi da obavesti javnost da je nakon detaljne unutrašnje kontrole utvrđeno da je određena osoba učinila zloupotrebu službenog položaja  i učestvovala u prevari. Ovim je načinjena velika šteta ugledu Kompanije. 

Prema dosadašnjim informacijama, ova osoba je građanima nudila nepostojeće životno osiguranje uz obećanje visokih mesečnih kamata za gotovinska plaćanja u devizama. Građani koji su prihvatali lažne ponude dobijali su falsifikovane potvrde o prijemu novca. Novac predat u gotovini nikada nije uplaćen na račun UNIQA životnog osiguranja. U skladu sa  Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Zakonom o deviznom poslovanju Republike Srbije, osiguravajuća društva nemaju pravo da prime novac u gotovini i u devizama. UNIQA osiguranje se ovoga striktno pridržava.

Odmah po utvrđivanju ovih činjenica UNIQA je obavestila sve nadležne državne institucije i pruža svu potrebnu pomoć u postupcima koji su pokrenuti.  

UNIQA osiguranje duboko žali zbog dovođenja svog imena u vezu sa nezakonitim radnjama i preduzeće sve mere kako bi zaštitila interese svojih klijenata i svoj ugled.

Zaštita interesa klijenata ostaje i dalje apsolutni prioritet UNIQA osiguranja. Prava svih klijenata su u potpunosti obezbeđena i sigurna, a tako će ostati i ubuduće.

Zadovoljstvo i poverenje klijenata oduvek su bili osnovni postulati poslovanja UNIQA osiguranja, a biće učinjeni maksimalni napori da se sve eventualne zloupotrebe spreče.

Related Posts