Udruženje računovođa i knjigovođa Srbije traži produženje roka za sticanje licenci

by Vesna Lapčić

Udruženje računovođa i knjigovođa Srbije (URIKS) uputilo je zahtev Ministarstvu finansija da se odloži primena člana 18. Zakona o računovodstvu iz 2020. koji podrazumeva sticanje licenci na osnovu položenih ispita. U dopisu u koji smo imali uvid ta molba se upućuje zbog epidemiloške situacije u prethodne dve godine, i brojnih novih ključnih propisa.

U dopisu se navodi da su zbog vandrednog stanja i pandemije bile ograničene i mogućnosti za polaganje ispita, konsultacije, pa čak i predavanja i nabavljanje literature.

U dopisu se navodi i da su uvedeni brojni zakoni poput Zakona o e-fiskalizaciji, Zakon o zaštiti ličnosti, Zakon o arhiviranju, Zakon o e-fakturisanju koji se nekoliko puta do sada menjao, a brojni ključni zakoni koji imaju direktne posledice na rad knjigovodstvenih i računovodstvenih agencija su menjani. Tako je akon o PDV-u tokom prethodne tri godine menjao nekoliko puta, kao i Zakon o porezu na dobit, Zakon o privrednim društvima, Zakon o porezu na prihod od samostalne delatnosti.

U dopisu se navode i brojne druge izmene koje su morali da isprate, primene u svojim firmama i formama svojih klijenata, te navode da im je potrebno produženje roka kako bi mogli kvalitetno da primene sve usvojene promene, ali i pripreme ispite za sticanje profesionalnih zvanja.

Foto: Pixabay.com

Related Posts