„U zagrljaju čovečnosti, portreti saosećanja“, izložba koja podstiče ono najlepše u čoveku

by Vesna Lapčić

Izložba „U zagrljaju čovečnosti, portreti saosećanja“, čije je otvaranje zakazano u subotu, 17. februara 2024. u 12h u galeriji ŠTAB u tržnom centru Galerija, prati život i učenje Mohanđija, humaniste i čoveka koji je svoj život posvetio stvaranju boljeg sveta u kojem živimo.

Mohanđi sebe opisuje kao prijatelja sveta, čija je svrha nesebična služba svetu, kako bi ljudi podigli svoju svest i unutar sebe preobrazili sebičnosti u nesebičnost. Uzdizanjem ljudi da dostignu najviše vrednosti ljudskog potencijala, kao što su dobrota, saosećanje i nenasilje, Mohanđijeva učenja pronalaska sebe kreiraju svetlu budućnost generacijama koje dolaze. Cilj ove izložbe je transformativno iskustvo posetioca koji korača kroz vizualno putovanje Mohanđijevog života i njegovog nasleđa svetu. Reč je o svojevrsnom pozivu na duboko putovanje, kako prema spolja tako i prema unutra, predstavljajući istovremeno Mohanđijevo transformativno putovanje od bola do životne svrhe, kao i univerzalnu težnju pojedinca ka samootkrivanju.

„Mohanđijevi programi i učenja vode ljude na putovanje upoznavanja i prihvatanja sebe, u svojoj autentičnosti. S tim u vezi, „U zagrljaju čovečnosti, portreti saosećanja“ pozivaju pojedinca da se poveže sa svojom unutrašnjom istinom, kroz prirodnost, i da prepozna čovečnost kroz utemeljenost u saosećanju i nesebičnom služenju svetu“, rekla ja Sanela Feković, predsednica udruženja Mohanđi Srbija.

Mohanđi centri mira se otvaraju širom sveta, a na Balkanu su prisutni u Sloveniji u Svetoj Ani i u Srbiji u Obrenovcu. Reč je o mestima koja nude zagrljaj čovečnosti u kojem se može postići lična i kolektivna transformacija kroz ličnu službu, ljubav, uverenje i posvećenost putu čiji je cilj prevashodno umeće čovečnosti.

Related Posts