Sve je veća tražnja za faktoringom

by Vesna Lapčić

„Pandemija je uticala na sve delove privrede naše zemlje pa tako i na promet u oblasti faktoringa. Tokom 2020. godine, na osnovu podataka Privredne komore Srbije, promet faktoring usluga je smanjen za oko 5% u odnosu na 2019. godinu. Pad u prošloj godini je očekivan ali je istovremeno daleko manji od predviđenog, prvenstveno jer je već u drugoj polovini 2020. godine stanje privrede počelo da se poboljšava“, kaže Jovan Milovanović, osnivač FinSpot digitalne platforme za faktoring,  za Sve o novcu i dodaje:

„Ako pričamo konkreno o našem iskustvu, s obzirom da je Finspot operativan od početka 2021. možemo reći da se tražnja intenzivira iz meseca u mesec kako se obim poslovnih aktivnosti povećava, te predviđam značajan rast prometa ove godine“.

Koja preduzeća, iz koje delatnosti, najviše koriste ovu uslugu, ako postoji neka statistika?

Faktoring kao usluga nije ograničena na određene industrije i/ili ne zavisi od veličine firme. Postoje industrije kod kojih je faktoring prihvatljiviji način kratkoročnog finansiranja i obezbeđivanja dodatnog obrtnog kapitala i likvidnosti. Pet delatnosti kod kojih je faktoring najzastupljeniji su proizvodne delatnosti, trgovina na veliko, usluge, poljoprivreda i transport.

Pored ovih delatnosti, razgovarajući sa aktuelnim i potencijalnim klijentima, uočavamo da se tražnja intenzivira i u ostalim granama kao što su farmacija, građevina, i sl.

Od čega zavisi visina naknade koju klijent plaća za uslugu faktoringa i u kom roku klijenti dobijaju novac, na primer, oni koji koriste usluge Finspot-a?

Naknada pre svega zavisi od roka dospeća fakture koja je predmet faktoringa na plaćanje, boniteta ustupioca potraživanja, njegovog dužnika i iznosa same fakture. Na našem sajtu, www.finspot.rs, potencijalni klijenti mogu okvirno izračunati koliko bi usluga koštala uz napomenu da su tako dobijene brojke indikativne. U svakom slučaju odstupanja su mala.

Od prve posete našeg sajta i otpočinjanja besplatne registracije na sajtu, klijenti mogu novac na računu očekivati već u roku od 24 časa od trenutka podizanja fakture na našu digitalnu platformu. Zaista se ponosimo brzinom i lakoćom korišćenja naše usluge, a koju smo obezbedili za naše klijente, jer shvatamo koliko je važna pravovremena realizacija ovakvih oblika finansiranja.

Faktoring uglavnom služi da poboljša likvidnost preduzeća. Šta još preduzeća dobijaju korišćenjem ove usluge?

Faktoring upravo služi da firmi obezbedi brzu naplatu svojih nedospelih faktura a što predstavlja kratkoročno finansiranje.

Ono šta je velika prednost Finspot platforme je to što klijenti po registraciji, ne moraju da razmišljaju o tome koliko vremena će im trebati za naplatu sledeće fakture i šta će im još od dokumentacije biti potrebno – dovoljno je samo da se podigne faktura na platformu i klikom na jedno dugme zatraži finansiranje. U roku od 1-2 sata imaće novac na računu ili će znati da podignuta faktura ne ispunjava uslove za otkup. Klijent dobija osećaj olakšanja znajući da sa par klikova može da završi proces i da nakon nekoliko trenutaka dobije novac na račun.

Pored ove osnovne funkcije platforme, klijent dobija i dodatne korisne analitike svojih  transakcija, uvid u stanje svog limita i limita svojih kupaca, istoriju svoji transakcija, itd.

Da li se primenjuje i za fakture izdate klijentima van granica Srbije?

Da. Finspot podržava i finansiranje faktura izdate kupcima koji nisu iz Srbije.

Kako funkcioniše FinSpot i šta znači „likvidnost na klik“?

Da biste postali korisnik Finspot platforme, dovoljno je da posetite naš sajt www.finspot.rs i da u par koraka, potpuno besplatno i jednostavno, otvorite nalog. Nakon otvaranja naloga vrlo brzo, meri se u satima, dobijate ponudu koja sadrži odobrene limite, zatim potpisujemo ugovor i nalog je aktivan. Nakon toga nalog dobija sve funkcionalnosti i klijent može podići fakture koje želi da finansira na platformu. Prvo finansiranje se može dobiti već u 24 časa od otvaranja naloga, a svako naredno u par klikova i za mnogo kraće vreme.

To upravo i znači naš slogan, „Likvidnost na klik“, gde smo za klijenta uklonili sve suvišne procedure i dokumentaciju i fokusirali se na nužne stvari tako da omogućimo jedan veoma fluidan proces kako bi klijent mogao da se fokusira na svoj posao a ne da se bavi naplatom.

Related Posts