Štednja kao ulaganje u budućnost i mera sigurnosti – zašto je baš sada važna?

by Vesna Lapčić

Povećana štednja je aktuelan trend ne samo u Srbiji, već i u zemljama Evropske unije. Pored stvaranja fonda za nepredviđene okolnosti, što je dugi niz godina jedan od ključnih motiva za štednju građana Srbije, štednja predstavlja i investiciju u budućnost.

Klijenti Erste Banke su tokom aktuelne pandemije više štedeli nego u periodu od marta do avgusta prethodne godine, kad je reč i o dinarskoj i o deviznoj štednji. Da je trend povećane štednje građana prisutan u celoj našoj zemlji, pokazala je i nedavna analiza Narodne banke Srbije, a ista pojava zabeležena je i u zemljama Evropske unije.

Na osnovu svih ovih nalaza, može se zaključiti da su novonastale okolnosti usled pandemije dodatno pojačale svest građana o važnosti štednje i formiranja sigurnog fonda za nepredviđene situacije, naročito onda kada nije poznato koliko dugo će neizvesnost trajati.

Štediše se slažu u oceni da im fond koji imaju izdvojen sa strane pruža finansijsku sigurnost, kao i mogućnost ulaganja u budućnost i navode ih kao ključne razloge za štednju u aktuelnoj situaciji.

Bilo da je motiv za stavljanje novca sa strane jedan od ova dva pomenuta ili pak neki drugi, pozitivan aspekt štednje kog možda nismo svesni kada počinjemo da štedimo je da, kada već postoji određena akumulirana suma novca, možemo da planiramo šta sa njom želimo da uradimo. Ukoliko se fokusiramo na dugoročne ciljeve, uvidećemo da je štedni fond odlična polazna tačka da ih ostvarimo i sebi i svojim najbližima obezbedimo ne samo finansijsku, već i životnu sigurnost.

Možda smo u nedoumici kako da finansiramo obrazovanje naših najmlađih, ili u doglednoj budućnosti želimo da se uselimo u sopstveni stan. Neki od nas već dugo razmišljaju o sopstvenom biznisu, ali ih, i pored odlične ideje, nedostatak sredstava sprečava da naprave prve korake. Ima i onih koji razmišljaju o novom automobilu, koji će biti savremeniji, bezbedniji i bolji po životnu sredinu.

U svakoj od ovih situacija, i mnogim drugim, štedni fond nam može biti od velike pomoći da ostvarimo ono o čemu već dugo maštamo. Na taj način štednja zapravo postaje naše ulaganje u sopstvenu budućnost, koja nam daje mogućnost da tom budućnošću, makar što se finansija tiče, upravljamo. Osim toga, čak i kada ostvarimo svoje zacrtane ciljeve, ostaje nam korisna navika koju uvek možemo nastaviti da negujemo. Odnos štednje i naših finansijskih ciljeva na zanimljiv način prikazan je i u ovom videu.

Da bismo bili efikasni u ostvarenju svojih finansijskih ciljeva, preporuka je da novac štedimo u finansijskoj instituciji. Ne samo da će taj fond biti siguran od krađe, situacija kao što su požar ili poplava, pa i od nas samih, već će se on vremenom uvećavati kamatom.

Pre nego što odlučimo da svoj novac poverimo na čuvanje nekoj finansijskoj instituciji, važno je da obratimo pažnju na nekoliko stvari. Preporuka je da to bude institucija od poverenja, sa dugom tradicijom štednje koja garantuje bezbednost vašeg uloga.

Zatim, treba obratiti pažnju na sve detalje ponude štednje, kao što su na primer visina kamatne stope, vrsta štednje na koju se obavezujete, trajanje roka štednje, te uslovi razoročenja. Na kraju, u slučaju da nam nešto nije jasno, savet je da uvek o tome porazgovaramo sa službenicima finansijske institucije u kojoj smo odabrali da štedimo.

Related Posts