Home Finews EIB Grupa obezbedila 5,2 milijarde evra za zemlje izvan Evropske unije

EIB Grupa obezbedila 5,2 milijarde evra za zemlje izvan Evropske unije

by Vesna Lapčić

Grupa Evropske investicione banke obezbediće zemljama izvan Evropske unije 5,2 milijardi evra u okviru svog paketa podrške otklanjanju posledica pandemije Covid-19. Sredstva su deo šireg paketa pomoći za 100 zemalja izvan EU koje je danas najavila Evropska unija i njen „Tim Evropa“, a koja su podržana garancijama iz budžeta EU.


Podrška će zemljama biti omogućena po hitnom postupku, a cilj je sačuvati radna mesta i životni standard građana koji rade u sektorima koji su najteže pogođeni negativnim ekonomskim i društvenim posledicama pandemije, i biće ispraćena dodatnim dugoročnim finansiranjem zdravstvenog i privrednog sektora, u skladu sa potrebama.

“Pandemija Covid-19 pogodila je mnoge zemlje i za sobom će ostaviti ozbiljne ekonomske posledice. Biće izgubljena radna mesta i sa njima mogućnost ljudi da podmiruju osnovne životne potrebe. U ekonomski ranjivijim zemljama kriza će najviše pogoditi preduzetnike, ali i uvećati javni dug. Našim partnerima izvan EU želimo da pokažemo da je Evropa uz njih onda kada im je potrebna. Kao deo „Tima Evrope”, EIB Grupa će u nedeljama pred nama obezbediti konkretnu podršku za nove investicije u zdravstvo i privredu u zemljama izvan EU.  U saradnji sa Evropskom komisijom, zemljama članicama EU, kao i evropskim i ostalim multilateralnim finansijskim institucijama omogućićemo javnom i privatnom sektoru lakši pristup finansijama koje će im biti neophodne da prevaziđu posledice pandemije”, izjavio je Werner Hoyer, predsednik Evropske investicione banke.

Potpredsednik EIB-a Dario Scannapieco koji je u EIB Grupi zadužen za aktivnosti na Zapadnom Balkanu izjavio je: „Pandemija Covid-19 suočila je svet sa ekonomskim izazovima kakvi nisu viđeni u novijoj istoriji. Kao deo zajedničkog napora Evropske unije i njenog „Tima Evrope“ da se ponudi konkretan i efikasan odgovor za ove izazove, EIB je pripremio paket mera hitne podrške zemljama Zapadnog Balkana i to najpre lokalnim malim i srednjim preduzećima i zdravstvenom sistemu. Želimo da uradimo sve što možemo i pomognemo da se sačuvaju ljudski životi, radna mesta i plate građana Zapadnog Balkana. Razmere kriza zahtevaju evropsko jedinstvo i solidarnost EIB Grupa je ponosna što je u prilici da konkretnom podrškom pomogne ublažavanje ekonomskih efekata pandemije Covid-19 na Zapadnom Balkanu.“

Odgovor na trenutne i srednjoročne potrebe u 100 zemalja

Kako bi se identifikovali najefikasniji instrumente podrške zdravstvu i privredi, EIB Grupa je svoj paket mera pripremila i kroz kontakte sa svojim klijentima iz javnog i privatnog sektora u više od 100 zemalja izvan Evropske unije i time nastavila svoju dugoročnu podršku održivom i inkluzivnom razvoju evropske i svetske ekonomije.  

Paket podrške EIB grupe zemljama Zapadnog Balkana biće dostupan po ubrzanoj proceduri i prilagođen specifičnim potreba različitih sektora privrede, ali i lokalnim izazovima koje nameće pandemija. Zemljama Zapadnog Balkana biće dostupna i tehnička podrška i ekspertiza za bržu pripremu investicionih projekata.

Podrška novim investicijama u zdravstvo i privredu po ubrzanoj proceduri kako bi se ojačao privatni sektor na ekonomski i društveni uticaj korona virusa

EIB Grupa je spremna da ubrza izdavanje već odobrenih zajmova vrednih oko milijardu evra i tako pomogne zdravstvenom sektoru u zemljama izvan EU da se izbori sa pandemijom, a privrednicima omogući što lakši pristup finansijskim sredstvima kako bi rešili probleme nedostatka gotovine i likvidnosti.

Obezbeđena je podrška dugogodišnjim klijentima Banke iz zdravstvenog sektora kako bi unapredili sistem javnog zdravstva u svojim zemljama i bili u stanju da glavni fokus svojih aktivnosti drže na borbi protiv pandemije. EIB Grupa će takođe ubrzati izdavanje već odobrenih sredstava za finansiranje projekata u zdravstvu, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.

Deo paketa podrške sektoru zdravstva dolazi i kroz jedinstveno tehničko iskustvo i finansijsku ekspertizu koje je EIB razvio investirajući preko 30 milijardi evra u bolnice, zdravstvene usluge i medicinske inovacije širom Evrope.  Finansiranje projekata u sektoru zdravstva dodatno će biti ubrzano bliskom saradnjom sa ministarstvima zdravlja i drugim partnerima iz ovog sektora.

EIB Grupa će i malim i srednjim preduzećima olakšati pristup finansijama  i to putem već dogovorenih kreditnih linija dostupnih kod lokalnih banaka i finansijskih institucija širom sveta. Ove mere će biti od najveće pomoći kompanijama u privrednim sektorima koji su najteže pogođeni pandemijom. Cilj ovih mera je da osnaže lokalne banke i finansijske institucije, uključujući i mikrofinansijske institucije, čije će iskustvo biti ključ za uspešnu dugoročnu podršku održivom razvoju privrede.

Paket pomoći EIB Grupe privatnom sektoru biće dostupan kako lokalnim i međunarodnim korporacijama, tako i malim i srednjim preduzećima, poljoprivrednicima i preduzetnicima.

Omogućiti efikasniji odgovor vlasti na pandemiju

Očekuje se da će pandemija Covid-19 imati negativne posledice i na buduće investicije u javnom sektoru. Kako bi se ove posledice ublažile, EIB će u saradnji sa svojim partnerima na lokalu raditi na uklanjanju prepreka za investicije u javni sektor, pružiti podršku zdravstvu, regionalnoj trgovinskoj razmeni i teško pogođenim sektorima poput turizma i hotelijerstva.

Ubrzano finansiranje će biti dostupno u zemljama u kojima EIB već posluje, što uključuje i sve zemlje Zapadnog Balkana. Očekuje se da će paketi pomoći biti dodatno osnaženi od strane drugih međunarodnih i evropskih finansijskih institucija.

Dodatne informacije:

Evropska investiciona banka (EIB) je institucija Evropske unije za dugoročno kreditiranje koja je u vlasništvu njenih članica. Omogućuje dugoročno finansiranje za stabilne investicije čime doprinosi ostvarenju ciljeva EU.

You may also like