EIB Grupa obezbedila 5,2 milijarde evra za zemlje izvan Evropske unije

by Vesna Lapčić

Grupa Evropske investicione banke obezbediće zemljama izvan Evropske unije 5,2 milijardi evra u okviru svog paketa podrške otklanjanju posledica pandemije Covid-19. Sredstva su deo šireg paketa pomoći za 100 zemalja izvan EU koje je danas najavila Evropska unija i njen „Tim Evropa“, a koja su podržana garancijama iz budžeta EU.


Podrška će zemljama biti omogućena po hitnom postupku, a cilj je sačuvati radna mesta i životni standard građana koji rade u sektorima koji su najteže pogođeni negativnim ekonomskim i društvenim posledicama pandemije, i biće ispraćena dodatnim dugoročnim finansiranjem zdravstvenog i privrednog sektora, u skladu sa potrebama.

“Pandemija Covid-19 pogodila je mnoge zemlje i za sobom će ostaviti ozbiljne ekonomske posledice. Biće izgubljena radna mesta i sa njima mogućnost ljudi da podmiruju osnovne životne potrebe. U ekonomski ranjivijim zemljama kriza će najviše pogoditi preduzetnike, ali i uvećati javni dug. Našim partnerima izvan EU želimo da pokažemo da je Evropa uz njih onda kada im je potrebna. Kao deo „Tima Evrope”, EIB Grupa će u nedeljama pred nama obezbediti konkretnu podršku za nove investicije u zdravstvo i privredu u zemljama izvan EU.  U saradnji sa Evropskom komisijom, zemljama članicama EU, kao i evropskim i ostalim multilateralnim finansijskim institucijama omogućićemo javnom i privatnom sektoru lakši pristup finansijama koje će im biti neophodne da prevaziđu posledice pandemije”, izjavio je Werner Hoyer, predsednik Evropske investicione banke.

Potpredsednik EIB-a Dario Scannapieco koji je u EIB Grupi zadužen za aktivnosti na Zapadnom Balkanu izjavio je: „Pandemija Covid-19 suočila je svet sa ekonomskim izazovima kakvi nisu viđeni u novijoj istoriji. Kao deo zajedničkog napora Evropske unije i njenog „Tima Evrope“ da se ponudi konkretan i efikasan odgovor za ove izazove, EIB je pripremio paket mera hitne podrške zemljama Zapadnog Balkana i to najpre lokalnim malim i srednjim preduzećima i zdravstvenom sistemu. Želimo da uradimo sve što možemo i pomognemo da se sačuvaju ljudski životi, radna mesta i plate građana Zapadnog Balkana. Razmere kriza zahtevaju evropsko jedinstvo i solidarnost EIB Grupa je ponosna što je u prilici da konkretnom podrškom pomogne ublažavanje ekonomskih efekata pandemije Covid-19 na Zapadnom Balkanu.“

Odgovor na trenutne i srednjoročne potrebe u 100 zemalja

Kako bi se identifikovali najefikasniji instrumente podrške zdravstvu i privredi, EIB Grupa je svoj paket mera pripremila i kroz kontakte sa svojim klijentima iz javnog i privatnog sektora u više od 100 zemalja izvan Evropske unije i time nastavila svoju dugoročnu podršku održivom i inkluzivnom razvoju evropske i svetske ekonomije.  

Paket podrške EIB grupe zemljama Zapadnog Balkana biće dostupan po ubrzanoj proceduri i prilagođen specifičnim potreba različitih sektora privrede, ali i lokalnim izazovima koje nameće pandemija. Zemljama Zapadnog Balkana biće dostupna i tehnička podrška i ekspertiza za bržu pripremu investicionih projekata.

Podrška novim investicijama u zdravstvo i privredu po ubrzanoj proceduri kako bi se ojačao privatni sektor na ekonomski i društveni uticaj korona virusa

EIB Grupa je spremna da ubrza izdavanje već odobrenih zajmova vrednih oko milijardu evra i tako pomogne zdravstvenom sektoru u zemljama izvan EU da se izbori sa pandemijom, a privrednicima omogući što lakši pristup finansijskim sredstvima kako bi rešili probleme nedostatka gotovine i likvidnosti.

Obezbeđena je podrška dugogodišnjim klijentima Banke iz zdravstvenog sektora kako bi unapredili sistem javnog zdravstva u svojim zemljama i bili u stanju da glavni fokus svojih aktivnosti drže na borbi protiv pandemije. EIB Grupa će takođe ubrzati izdavanje već odobrenih sredstava za finansiranje projekata u zdravstvu, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.

Deo paketa podrške sektoru zdravstva dolazi i kroz jedinstveno tehničko iskustvo i finansijsku ekspertizu koje je EIB razvio investirajući preko 30 milijardi evra u bolnice, zdravstvene usluge i medicinske inovacije širom Evrope.  Finansiranje projekata u sektoru zdravstva dodatno će biti ubrzano bliskom saradnjom sa ministarstvima zdravlja i drugim partnerima iz ovog sektora.

EIB Grupa će i malim i srednjim preduzećima olakšati pristup finansijama  i to putem već dogovorenih kreditnih linija dostupnih kod lokalnih banaka i finansijskih institucija širom sveta. Ove mere će biti od najveće pomoći kompanijama u privrednim sektorima koji su najteže pogođeni pandemijom. Cilj ovih mera je da osnaže lokalne banke i finansijske institucije, uključujući i mikrofinansijske institucije, čije će iskustvo biti ključ za uspešnu dugoročnu podršku održivom razvoju privrede.

Paket pomoći EIB Grupe privatnom sektoru biće dostupan kako lokalnim i međunarodnim korporacijama, tako i malim i srednjim preduzećima, poljoprivrednicima i preduzetnicima.

Omogućiti efikasniji odgovor vlasti na pandemiju

Očekuje se da će pandemija Covid-19 imati negativne posledice i na buduće investicije u javnom sektoru. Kako bi se ove posledice ublažile, EIB će u saradnji sa svojim partnerima na lokalu raditi na uklanjanju prepreka za investicije u javni sektor, pružiti podršku zdravstvu, regionalnoj trgovinskoj razmeni i teško pogođenim sektorima poput turizma i hotelijerstva.

Ubrzano finansiranje će biti dostupno u zemljama u kojima EIB već posluje, što uključuje i sve zemlje Zapadnog Balkana. Očekuje se da će paketi pomoći biti dodatno osnaženi od strane drugih međunarodnih i evropskih finansijskih institucija.

Dodatne informacije:

Evropska investiciona banka (EIB) je institucija Evropske unije za dugoročno kreditiranje koja je u vlasništvu njenih članica. Omogućuje dugoročno finansiranje za stabilne investicije čime doprinosi ostvarenju ciljeva EU.

Related Posts