Singapur: Lansirana platforma ESGpedia za efikasnije održivo finansiranje

by Vesna Lapčić

FinTech kompanija Hashstacs (STACS) razvila je i pokrenula platformu koja ima za cilj da poboljša pristup podacima o održivosti kako bi podržala efikasnije održivo finansiranje.

Platforma, nazvana ESGpedia, objedinjuje, beleži i održava ESG (životna sredina, društvena odgovornost i korporativno upravljanje) podatke kompanija u različitim sektorima i globalno verifikovanim izvorima u jednom registru, koristeći blokčejn tehnologiju kako bi se obezbedila sigurnost i jednostavnost pristup različitih korisnika.

Platformu ESGpedia pokreće  Greenprint ESG Registry, jedan od četiri digitalne uslužne platforme projekta Greenprint, koji MAS (Monetary Authority by Singapure) razvija u partnerstvu sa industrijom. Projekat Greenprint je zbirka inicijativa koje imaju za cilj iskorišćavanje tehnologije i podataka kako bi se omogućio transparentniji, pouzdaniji i efikasniji ESG ekosistem koji će omogućiti zeleno i održivo finansiranje.

ESGpedia služi finansijskim institucijama kao što su banke, menadžerima imovine, investitorima, osiguravačima i berzama, kao i nefinansijskim institucijama kao što su preduzeća, pružaoci usluga i verifikatori.

Gospodin Benjamin Soh, generalni direktor STACS-a, rekao je: „Postoji duboka nepovezanost između ESG podataka koji su potrebni finansijskim institucijama i kompanija i onoga što im je dostupno. Prva takva, ESGpedia objedinjuje sve napore ESG-a, premošćujući jaz u ESG podacima i potrebama finansijskih institucija“.

Pouzdani podaci

Dr Darian McBain, glavni službenik za održivost u MAS-u, rekao je: „Vremenom će podaci koji se nalaze u Greenprint ESG registru postati stub koji podupire efektivnu mobilizaciju kapitala finansijskog sektora ka održivim projektima, kao i tačno praćenje i kvantifikaciju smanjenja emisija, nivoa smanjenja i drugih KPIs održivosti povezanih sa ove projekte.”

ESGpedia registar je sada pokrenut sa spremnim modulima i API-jima za integraciju, na besplatnom nivou, kako bi se podstaklo da je industrija prihvati. Od 18. maja u registru je bilo 168.100 sertifikata, koji pokrivaju 60.552 preduzeća i 110.500 imovine.

G-đa Pearlin Phau, izvršni direktor grupe Singlife vith Aviva, rekla je: „Singlife vith Aviva je ponosan što je prvi osiguravač na projektu Greenprint. Održivost je ključni strateški stub kompanije Singlife i vidimo veliki potencijal u sferi zelenih finansija. Kroz naše partnerstvo sa STACS-om, nadamo se da ćemo stvoriti pozitivan uticaj i obezbediti prilagođena rešenja koja potencijalno štede troškove za kupce koji uspešno smanje svoj ugljenični otisak.”

STACS je FinTech kompanija sa sedištem u Singapuru fokusirana na ESG FinTech.

Related Posts