Saradnja u zaštiti od sajber napada na finansijske institucije i korisnike njihovih usluga

by Vesna Lapčić

Udruženje banaka Srbije i Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal potpisali su sporazum o saradnji, čiji je cilj da pomogne jačanju svesti o rizicima u digitalnom prostoru, odnosno jačanju kapaciteta u zaštiti od visokotehnološkog kriminala.

Sporazumom je predviđeno da dve strane razmenjuju informacije o aktuelnim rizicima i novim oblicima visokotehnološkog kriminala, odnosno o trendovima u tehnologiji borbe protiv ovakve vrste krivičnih dela koja se tiču finansijskog sistema. Sporazum predviđa i koordinirano delovanje Tužilaštva za visokotehnološki kriminal i Udruženja banaka Srbije, u trenutku kada se kao objekat napada u digitalnoj sferi nađu finansijske institucije, ili korisnici njihovih usluga.

„Udruženje banaka već godinama unazad kontinuirano radi na edukaciji i banaka i klijenata o rizicima u digitalnom prostoru. Ovaj sporazum predstavlja važan korak napred u toj aktivnosti, jer finansijski sektor spaja sa najvažnijom karikom, koja se u pravosudnom sistemu bavi ovom vrstom kriminala. Sa ovim sporazumom još važnija postaje uloga Finansijskog CERT-a koji je zvaničan kanal za povezivanje finansijskih institucija sa drugim nadležnim državnim telima. Rezultat današnjeg sporazuma je bolja zaštita i banaka i korisnika bankarskih usluga od sve sofisticiranijih napada na njihovu digitalnu bezbednost“, kaže Marina Papadakis, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

„Javna tužilaštva u Srbiji su svesna rizika koje savremeno poslovanje u oblasti finansija donosi, kako u svetu, tako i u našoj zemlji. Sporazum sa Udruženjem banaka Srbije predstavlja značajni pomak napred u saradnji izmedju Posebnog javnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal i banaka koje posluju u Srbiji, posebno sa aspekta praćenja novih trendova u izvršenju krivičnih dela koja potiču iz složenih finansijskih prevara, kao i u korišćenju digitalnih i kriptovanih sredstava plaćanja i investiranja. Javna tužilaštva u Srbiji će nastaviti da sa posebnom pažnjom prate ovu oblast i da u istoj deluju u skladu sa krivičnopravnim ovlašćenjima koja imaju“ izjavio je Branko Stamenković, posebni tužilac za visokotehnološki kriminal.

Foto: Udruženje banaka Srbije

Related Posts