Maksimalni rokovi otplate keš kredita u 2020. sedam godina

by Vesna Lapčić

Banke u Srbiji će od 1. januara sledeće godine odobravati gotovinske i potrošačke kredite, izuzev stambenih i onih za kupovinu automobila, s rokom otplate koji će biti kraći za još godinu dana u odnosu na 2019. prenosi Tanjug.
Propisima Narodne banke Srbije, koji se primenjuju od početka ove godine, rok otplate ovih kredita je već skraćen sa deset na osam godina, od iduće će se odobravati s rokom vraćanja najduže na sedam godina, dok će 2021. taj rok biti skraćen na šest godina.
Smisao uvedenih mera je, kažu za Tanjug u NBS, podsticanje opreznog preuzimanja rizika od strane banaka njihovim usmeravanjem na održivo kreditiranje i izbegavanje prekomerne izloženosti određenim vrstama kreditnih proizvoda, bez uvođenja administrativne mere zabrane pojedinih vidova kreditiranja.
Poručuju da to treba da doprinese sprečavanju negativnih posledica po građane i po finansijsku stabilnost u Srbiji, tako što otklanja rizik od stvaranja novih problematičnih kredita.
Za deset meseci ove godine ukupni keš krediti stanovništvu su povećani za 53,90 milijardi dinara, odnosno 13,15%, navode u Narodnoj banci Srbije.
Gotovinski krediti uzeti na osam i više godina, smanjeni su za 38,39 milijardi (27,22%), što je kažu, efekat donetih propisa i novih pokazatelja rizika koje primenjuje centralni regulator.
Svako kreditiranje na duže rokove od propisanih, dodaju iz NBS, i dalje je dozvoljeno, ali ako banka nakon toga održava odgovarajući nivo kapitala.
Kako objašnjavaju, banka je u obavezi da umanjuje svoj kapital za celokupan neotplaćeni iznos glavnice takvog potraživanja od dužnika sve do konačne otplate kredita ako u toku 2019. godine odobri potrošački kredit (osim za kupovinu motornih vozila), gotovinski ili drugi kredit, a koji nije stambeni ni „minus“ po tekućem racunu, i čiji je ugovoreni rok otplate osam i duže od osam godina.
„U toku naredne 2020. godine, banka će biti dužna da umanjuje svoj kapital na isti način ukoliko odobrava navedene vrste kredita na sedam i više od sedam godina, dok se ovo pravilo počev od 1. januara 2021. godine primenjuje na sve kredite čiji rok otplate bude ugovoren na šest i više od šest godina“, kažu u Narodnoj banci.
Ova mera se, kako ističu, ne odnosi na stambene kredite niti na „minus“ po tekućem računu.

Related Posts