Rizici zagađenja plastikom mogu uticati na portfelje reosiguranja

by Vesna Lapčić

Svake godine proizvede se 400 miliona tona plastike, od čega je 40% za jednokratnu upotrebu, pa je sve veća zabrinutost da odbačena plastika uništava staništa, šteti divljim životinjama i remeti lanac ishrane, piše Dunav Re.

Prema procenama stručnjaka, u toku ove godine proizvodnja i spaljivanje plastike u svetu će ispumpati više od 850 miliona tona gasova staklene bašte u atmosferu, a do 2050. godine te emisije bi mogle da porastu i na 2,8 milijardi tona. Međutim, ne može se sva plastika reciklirati, što zbog načina na koji je proizvedena, što zbog cene recikliranja.

Rizici zagađenja plastikom mogu uticati na portfelje reosiguranja vezano za rizike koji se preuzimaju, rizike povezane sa tranzicijom, rizike koji se tiču odgovornosti njih kao kompanija i njihove reputacije. Očekuje se da će veliki broj reosiguravača u narednim godinama pažljivo pratiti rizike koji predstavalju pretnju po zdravlje ljudi ali i one koji dovode do sve većih šteta od odgovornosti u vezi sa morskim otpadom i zagađenjem plastikom. Istovremeno, zagađenje plastikom predstavlja značajne mogućnosti za reosiguravače da pristupe rešavanju ovog globalnog problema i da pomognu da se obezbedi održivija budućnost, zbog čega su se mnogi reosiguravači obavezali da će promovisati ekonomsku, socijalnu i ekološku održivost i ove ciljeve uvrstili u svoje kratkoročne i dugoročne strategije, navodi kompanija Dunav Re.

Foto: Pixabay.com

Related Posts