Rajeev Prakash, Swiss Re: Potrebno nam je javno-privatno partnerstvo za smanjenje uticaja pandemije

by Vesna Lapčić

Rajeev Prakash, ekspert za štete, potpredsednik za severnu, centralnu i istočnu Evropu, Swiss Re rekao je u najnovijem broju magazina Svet osiguranja da je smanjenje izloženosti riziku pandemije moguće jedino ukoliko se formira pul osiguranja koji bi bilo svojevrsno javno-privatno partnerstvo države i re/osiguravača.

„Generalno, očekujemo povećanu svest i tražnju za polisama kao posledicu veće svesti o rizicima. Ovom trendu će se delimično suprotstaviti negativni ekonomski uticaj. I dalje je rano za detaljnija predviđanja. Vidimo da je značaj pulova u osiguranju u porastu. I u trenutnoj krizi, verovatno bi rešenje moglo da bude pandemijski pul – sporazum o podeli rizika između javnog sektora i re/osiguravača za pokriće gubitaka u slučaju pandemije poput COVID 19. Slično je pokušano i testirano za manje predvidljive pretnje kao što su poplave i teroristički napadi. Javno-privatni pandemijski pul ne bi samo dao jasnu sliku šta jeste, a šta nije pokriveno, već bi obezbedio zaštitu po pristupačnoj ceni koju osiguravači u suprotnosti ne bi mogli da ponude klijentima“, rekao je on u intervjuu za ovaj magazin.

Prakash je dodao da su ekonomije zemalja centralne i istočne Evrope ostale otporne na usporavanje industrije zahvaljujući diversifikovanoj ekonomskoj strukturi. „Domaća umesto inostrane tražnje je najveći ekonomski pokretač zahvaljujući sve višim platama i javnim investicijama. Rast kupovne moći će pomoći i rastu penetracije osiguranja u CEE regionu“, istakao je sagovornik Sveta osiguranja.

Osim toga, Prakash je upozorio da će se okruženje niskih kamatnih stopa pogoršati zbog ekonomskog uticaja COVID 19. „Finansijske institucije praktično gledaju dugoročnu eroziju povrata na investicije. Nažalost, ovo je slučaj u većini razvijenih zemalja“, rekao je on.

Kompletan intervju se može pročitati u majskom broju magazina Svet osiguranja.

Related Posts