Banke i mali biznisi – nova strateška saradnja?

by Vesna Lapčić

Duže od tri meseca kriza zaokuplja misli poslovnih ljudi i stručnjaka širom sveta. Pandemija koronavirusa vinula je u fokus ovu nepopularnu ključnu reč, a slušajući o efektima krize, merama protiv nje, prognozama za dalje, pitamo se – možemo li mi bilo šta da učinimo? Verujem da možemo, jer kriza može biti i šansa, prilika za sve nas, poslovne ljude, male, srednje, velike biznise, banke i ostale u korporativnom svetu da se prilagode, promene i lakše prevaziđu ovu situaciju.

Dok se bore da opstanu, sačuvaju likvidnost i reše dnevne probleme mali biznisi jednim okom “gledaju” u banke, ključni izvor eksternog finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća. Prema podacima iz “Ankete 1.000 preduzeća” koju sprovodi USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj, u toku prošle godine 30 odsto anketiranih je podnelo zahtev za neki od bankarskih kredita kako bi finansiralo poslovanje.

Sa željom da pomogne malim i srednjim preduzećima, ali i svim akterima na tržištu da se suoče sa posledicama pandemije i sagledaju opcije za opstanak, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj organizovao je niz onlajn panela pod nazivom “Konkretno za SME”. Jedan od njih je bio posvećen odnosu banaka i malih biznisa, a uz slogan iz naslova ovog teksta, ponudio je rešenja i savete donosiocima odluka u preduzećima, kako da se lakše izbore sa krizom.

Razgovarajući sa predstavnicima privrede, ekspertima, državnim službenicima i slušajući njihova izlaganja na brojnim panelima koji su ispunili poslovnu svakodnevicu u toku vanrednog stanja, zaključujem da preduzeća u Srbiji, ali i društvo u celini, ipak imaju iskustva sa radom u izazovnim vremenima. Ova kriza je po uzroku drugačija od prethodnih, ali njene posledice i aktuelna situacija uglavnom su poznate našim preduzetnicima. Verujem da zbog toga imaju pol poziciju u ovoj trci.

Dok sam radio u bankarskom sektoru, svakodnevno sam bio u kontaktu sa preduzetnicima. Jedan od najvećih izazova na koje sam nailazio jeste nerazumevanje važnosti kvalitetnog upravljanja finansijama, zbog čega su banke često odbijale zahteve za kredit. Iz ugla preduzeća, takva odluka samo je produbljivala negativan stav prema bankama, koji je ionako uglavnom bio nestabilan, uzimajući u obzir niz okolnosti i događaja iz bliske prošlosti koji su uticali na poverenje građana u bankarski sektor . Odbijanje zahteva nije bio najveći problem, već činjenica da preduzetnik izlazi iz banke demotivisan, jer ne može da realizuje ideju, pa samim tim oseća veliku neizvesnost i zabrinutost za budućnost svog biznisa.

Kao i u većini sličnih situacija, istina je obično negde na sredini. Tačno je da mali biznisi nisu primarna kategorija klijenata za banke, imajući u vidu visinu kredita, složene administrativne procese i nedovoljne resurse. Kod mikro i malih preduzeća obično jedna osoba, uglavnom vlasnik, donosi odluke o svim aspektima poslovanja. Često je to kamen spoticanja za razvoj firme, posebno kada se donose odluke o finansijama.

Pre nego što uđe u banku, svaki donosilac odluka bi trebalo da zna odgovore na sledeća pitanja: Zbog čega podnosi zahtev za kredit? Koliki je iznos kredita koji može da uzme? Kolika je mesečna rata koju može da otplaćuje? Da li može da dobije obrazloženje zbog čega je zahtev za kredit odbijen? Kako može da se popravi situacija i izgledi da sledeći zahtev za kredit bude odobren?

Pravi odgovori na ova pitanja su uslov za izuzetno kvalitetnu saradnju između banke i privrednika. Banka ne može da bude uspešna ako njeni klijenti nisu uspešni i ovu “parolu” bi trebalo da imaju u vidu kako banke, tako i svi koji podnose zahtev za kredit.

Kako bi pomogao malim i srednjim preduzeća da unaprede saradnju sa bankom USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj je lansirao platformu dobarzabanku.rs. Na ovoj platformi, uz samo nekoliko klikova, mala i srednja preduzeća mogu dobiti vrlo preciznu informaciju o svom kreditnom kapacitetu. Dodatno, ova aplikacija analizira sve stavke iz bilansa preduzeća i putem edukativnog materijala omogućava korisnicima da unaprede bilansne pozicije i tako postanu kreditno sposobni ili povećaju  kreditni kapacitet. Na ovaj način, firme, a posebno mikro i mala preduzeća mogu dobiti neophodno predznanje i sa njim spremni i motivisani otići u banku i podneti zahtev za kredit. Korišćenje platforme je besplatno za sve korisnike.

Krediti nikada nisu bili jeftiniji i ovo je pravo vreme da se ova idealna prilika iskoristi. Često čujem komentare kako se vlasnici malih firmi više uzdaju u svoje resurse, jer ne žele da pozajmljuju od banke. Šta su dobavljači kojima odloženo plaćaju, nego kreditori? Zar nije bolje da novac od banke “vrtite” i investirate u biznis po prihvatljivoj ceni, a svoj novac štedite i investirate dalje? Ovo je vreme za obnovu i učvršćivanje odnosa između banaka i preduzetnika, jer kao što obe strane kažu – jedni bez drugih, ne rastu, a dugoročno i ne postoje.

Piše: Ivan Milosavljević, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Related Posts