Profit pre oporezivanja Triglav Grupe 100,9 miliona evra

by Vesna Lapčić

Po nerevidiranim podacima je profit pre oporezivanja Grupe Triglav u 2019. godini iznosio 100,9 miliona evra (indeks 104), a obim premije osiguranja se povećao za 11 procenata na 1.184 miliona evra. Grupa je uz disciplinovano preuzimanje rizika postigla rast premije na svim tržištima na kojima je prisutna i u svim segmentima osiguranja (imovinska, životna sa penzijskim i zdravstvena osiguranja). Na području upravljanja sredstvima, Triglav je za 68 procenata povećao obim sredstava, kojima upravlja u uzajamnim fondovima. Grupa, koja je ocijenjena visokom bonitetnom ocenom »A«, je pri ulasku u 120. godinu delovanja, ostvarenjem  zacrtanih strateških usmerenja, održala svoj vodeći položaj u regionu.

Profitabilno poslovanja

Po nerevidiranim podacima, Grupa Triglav je postigla 100,9 miliona evra profita pre oporezivanja (indeks 104) i 83,9 miliona evra čistog profita (indeks 104). Matično preduzeće je 2019. godinu zaključilo sa 84,6 miliona evra profita pre oporezivanja (indeks 108) i 70,6 miliona evra čistog profita (indeks 108). Unosnost kapitala Grupe se povećala na 10,9 procenata (u 2018. godini 10,8 procenata). Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, uz to je rekao: „Za nama je uspješna godina, po nerevidiranim podacima smo postigli 4 procenta veći profit pre oporezivanjau odnosu na prethodnu godinu i ojačali svoj položaj na tržištima u regionu. Na dobre rezultate su uticali rast poslovanja, disciplinovano preuzimanje rizika i veći povrat na investicije“.

Profit pre oporezivanja Grupe, koji je rezultat osiguravajuće-tehničkog dela poslovanja, ostao je na nivou prethodne godine i iznosio je 71,8 miliona evra. Profit pre oporezivanja, koji je rezultat finansijskih investicija delatnosti osiguranja, povećao se za 35 procenata, na 29 miliona evra. Navedeno povećanje je rezultat jednokratnih aktivnosti, dok su se prihodi od kamata, usled stanja na finansijskim tržištima, smanjivali i u 2019. godini.

Upravljanje investicionim portfoliom od  3,3 milijarde evra, odvijalo se u skladu sa relativno konzervativnom investicionom politikom. Sastav portfolia se nije bitno menjao, izuzev određenih prilagođavanja unutar pojedinačnih investicionih razreda, zbog kojih se produžila ročnost portfolia, dodatno poboljšao kvalitet i postigla još bolja usklađenost sredstava sa obavezama. Grupa je, obzirom na stanje na tržištima kapitala, i u 2019. godini umanjila izloženost tržišnim rizicima i istovremeno, planiranom dinamikom, uvećavala preuzimanje rizika na polju osiguranja.

Rast premije u svim segmentima i na svim tržištima

Grupa je već petu godinu zaredom postigla rast premija, uz koje je disciplinovano preuzimala rizike osiguranja. Ukupni obim premije u 2019. godini je iznosio 1.184,2 miliona evra, što je za 11 procenata više nego godinu pre. Rast premije je postignuta u sva tri segmenta osiguranja. Obim premije imovinskih osiguranja se povećao za 10 procenata, zdravstvenih osiguranja za 23 procenta, a životnih i penzijskih osiguranja za 4 procenta.

Grupa Triglav je nastavila sa strateškom diverzifikacijom premije, kako u smislu proizvoda i usluga, tako i u smislu geografskih područja. U njenom sastavu se za 1,4 procentnih poena povećao udeo zdravstvenih osiguranja (14,9 procenata), udio imovinskih je iznosio 65,5 procenata i životnih i penzijskih osiguranja 19,6 procenata. Grupa je ponovo povećala udeo premije osiguranja obračunate na tržištima izvan Slovenije, koji je krajem godine iznosio 18,1 procenata, dok se obim premije povećao i na svim obuhvaćenim tržištima. Prosečni rast premije na slovenačkom tržištu je iznosio 10 procenata (rast tržišta je bio 8 procenata), a na tržištima izvan Slovenije 12 procenata. Premija međunarodnog reosiguranja se povećala za 21 procenat.

Lider na tržištu u okviru Adria regije

Grupa Triglav sa svojih jedanaest osiguravajućih kuća zauzima vodeće mesto u regiji Adria (šest država), i po podacima za 2018. godinu pokriva 20-procentni tržišni udeo. Regiju ocenjuje kao perspektivnu i ostaje dugoročno usmerena na postojeća tržišta. Prošle godine je na makedonskom tržištu osnivanjem novog preduzeća ušla u segment penzijskog osiguranja. Za poslovanje izvan postojećih tržišta i dalje sa partnerima razvija nove poslovne pristupe i modele.

Related Posts