Singapurske osiguravajuće kuće nude pokriće od Covid-19

by Vesna Lapčić

Dva osiguravajuća društva proširuju polise osiguranja kako bi olakšali finanijske brige svojim zaposlenima i klijentima.

Dve osiguravajuće kuće AIA Singapur i Kinesko životno osiguranje Singapur nude finansijsku podršku svojim zaposlenima u Singapuru za vreme epidemije korona virusa. Svi zaposleni automatski će imati koristi od dodatnog osiguranja. Reč je o delu napora da se pojedinci zaštite od stalne pretnje, dok je Singapur u povišenoj pripravnosti.

AIA pokrivenost COVID-19 uključuje:

  • Naknada za prihode od hospitalizacije: Ako je potrebna hospitalizacija zbog COVID-19, zaposleni dobijaju paušal u iznosu od 1.000 USD
  • Ako bolest rezultira smrću, osiguranje će isplatiti 25.000 USD

„Dobrobit naših kupaca i zaposlenih važna je za AIA Singapur,“ rekao je Patrik Teou, izvršni direktor AIA Singapura.

Kinesko životno osiguranje Singapur:

Kinesko životno osiguranje (China Life Insurance Singapore) davaće finansijsku podršku zaposlenima i klijentima u Singapuru do 31. avgusta 2020. godine.

Pokriće uključuje:

  • Ako se zaposlenom dijagnostikuje COVID-19 od strane registrovanok lekara, ispunjava uslove za paušalno plaćanje u iznosu od 8000 USD
  • U slučaju smrti – paušalno plaćanje u iznosu od 80 000 USD

“Naši zaposlenici koji su različitih nacionalnosti srce su kompanije i vrlo je važno da im pružimo i ovu finansijsku podršku”, rekao je Lin Xiangyang, izvršni direktor Kineskog životnog osiguranja u Singapuru.

Related Posts