Potrebno je propisima urediti rad od kuće

by Vesna Lapčić

Socijalno-ekonomski savet Srbije podržao je inicijativu Unije poslodavaca za donošenje kvalitetnog okvira za nove oblike rada koji su postali deo prakse, kao što je rad van prostorija poslodavca.

Unija poslodavaca Srbije smatra da je neophodno pažljivo analizirati prednosti i mane rada van prostorija poslodavca kako bi se osigurali sa jedne strane konkurentnost domaće privrede, a sa druge poboljšali uslovi rada za zaposlene.

Potrebno je kroz adekvatan okvir precizirati razlike između rada od kuće i rada na daljinu; uvesti mogućnost regulisanja radnog odnosa tako da zaposleni jedan deo radnog vremena provodi kod kuće; definisati obaveze po pitanju opreme i sredstava za rad, naknade troškova rada, kao i obaveze poslodavaca po osnovu bezbednosti na radu. Ovi i mnogi drugi aspekti rada od kuće trenutno su neregulisani i samim tim podležu arbitrarnoj proceni i odluci, što nije u korist ni poslodavaca, a ni zaposlenih.

Socijalno-ekonomski savet prihvatio je još dve inicijative Unije poslodavaca koje se tiču oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Ove aktivnosti posredno, ali vrlo značajno utiču na opšte fizičko i mentalno zdravlje nacije, a samim tim i na poslovno, odnosno radno okruženje.

Prva inicijativa je za promociju sporta među decom i mladima, uz povećanje broja časova fizičkog vaspitanja u školama, odnosno uvođenje ovog predmeta u visokoškolskim ustanovama. Druga inicijativa je predlog za donošenje Etičkog kodeksa u sportu sa ciljem da se edukuje društvo i preventivno suzbiju negativne pojave u sportu.

Na sednici koja je danas održana u Kruševcu za novog predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta izabrana je prof. dr Darija Kisić, ministarska za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ona će funkciju preuzeti 10. aprila od dosadašnjeg predsedavajućeg Miloša Nenezića, predsednika Unije poslodavaca Srbije, i obavljaće je u periodu od godinu dana.

Related Posts