Poreski kalendar: Kada firme šta treba da plate?

by Vesna Lapčić

Poreska uprava objavila je kalendar kada bi šta od svojih obaveza po osnovu poreza i doprinosa trebalo da plate firme u februaru.

Isti je rok i za plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za prvi kvartal 2021. godine, zatim za podnošenje prijave za utvrđivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i mesečne akontacije za 2021. godinu za samostalne umetnike, kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

Do 17. februara se podnose poreske prijave i plaća PDV za prethodni mesec, plaća akontacija poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec kao i obračunata akciza za period od 16. do kraja prethodnog meseca, podnosi se poreska prijava za obračun akcize za prethodni mesec i podnosi prijava o obračuunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec.

Obračunata akciza za period od 1. do 15. dana u mesecu plaća se 26. februara.

Izvor: Tanjug

Foto: Sve o novcu

Related Posts