Pandemija će podstaći prodaju osiguranja na daljinu?

by Vesna Lapčić

Pre pandemije, u Srbiji nije postojala ponuda osiguravajućih kuća polise koja pokriva rizik prekida poslovanja usled pandemije. Da li se u skorijoj budućnosti može očekivati da država na bilo koji način podstiče osiguravače da pokrenu ovakve ponude, ali i kompanije da takve polise traže od osiguravača?

Odgovor smo potražili od Narodne banke Srbije:

Pandemija će zasigurno doneti promene u naše živote – načinu na koji komuniciramo jedni sa drugima, u kojoj meri brinemo o svom zdravlju, ali uticaće i na poslovanje mnogih privrednih društava, pa tako i na društva za osiguranje.

Videli smo da je u proteklom periodu bilo neophodno obezbediti za zaposlene rad od kuće, a to je opet bio odličan test za sve da se sagleda kakva je IT infrastruktura, da li se sprovode aktivnosti prema planu kontinuiteta poslovanja, kao i da li postoji odgovarajuća osposobljenost da se brzo i adekvatno reaguje na ovakve iznenadne i zahtevne okolnosti. Takođe, preduzete bezbednosne mere, istakle su značaj daljeg unapređenja prodaje proizvoda osiguranja na daljinu, a što se vidi i iz povećanog interesovanja društava za osiguranje da razmotre moguće načine vršenja takve prodaje. Na isti način, novonastale okolnosti izazvane pandemijom uticaće i na društva za osiguranje da preispitaju proizvode osiguranja koje imaju u svojoj ponudi i sagledaju da li bi eventualnim izmenama tih proizvoda, odnosno uslova osiguranja na način kojim bi se obezbedilo pokriće za slučaj epidemije/pandemije mogli zadržati postojeći i privući novi klijenti. Ono što će svakako biti izazov jeste određivanje cene pokrića rizika prekida poslovanja usled pandemije, što će zavisiti i od cene reosiguravajućeg pokrića kako u zemlji tako i u svetu. Svakako, moglo bi se očekivati da će se prvo pojaviti ovakvi proizvodi osiguranja za delatnosti za koje je sa većim stepenom poverenja moguće predvideti verovatnoću i uticaj pandemije na prekid poslovanja.

Narodna banka Srbije će svakako u okviru svoje nadležnosti preduzeti aktivnosti kojima će podsticati da ponuda proizvoda osiguranja bude prilagođena potrebama i interesima korisnika usluga osiguranja, kao i da se dalje unapređuje prodaja osiguranja na daljinu, a kako bi se prevazišle trenutne okolnosti i uspešno nastavio dalji rast sektora osiguranja.

Related Posts