Home Finews Osiguranje rizika pandemije nemoguće bez države

Osiguranje rizika pandemije nemoguće bez države

by Vesna Lapčić

Štete po kompanije koje prouzrokuje pandemija mogu da budu pokrivene samo u saradnji javnog sektora i osiguravača, istaknuto je na webinaru „Godinu dana pandemije – novi rizici u osiguranju“ koji je organizovalo Udruženje osiguravača Srbije.

Džastin Vrej,  zamenik šefa odeljenja za politike osiguranja u evropskom nadzornom telu EIOPA, istakao je da pandemija, kao katastrofalni događaj za ceo svet, prevazilazi osiguranje. „EIOPA je izašla sa konceptom koji zahteva da javni sektor i osiguravači rade zajedno, a razmišljali smo da li da takvo osiguranje bude parametrijsko kao i da li bi trebalo da bude obavezno“, rekao je Vrej.

I Li Volfram, analitičar OECD-a, složio se da se ovaj rizik mora podeliti između javnog i osiguravajućeg sektora i izneo niz pitanja: da li bi trebalo osiguranje da bude obavezno, koje gubitke treba pokriti, da li treba obuhvatiti samo mala i srednja preduzeća ili sve i kako bi se gubici podelili između vlade i osiguravača. On je takođe rekao da se vodi polemika  da li vlade treba da preuzmu deo ili kompletan rizik.

Zoran Blagojević, predsednik IO Wiener Stadtische osiguranje Srbija, rekao je da je pandemija izazvala mnoge dileme u vezi sa obimom pokrića koji je ugovoren u prethodnom priodu. Osiguravači u Srbiji nisu bili izloženi štetama koje su nastale zbog prekida poslovanja jer su u tim polisama štete definisane kao materijalne. „Materijalnih šteta nije bilo. Nametnulo se međutim pitanje u svetu u vezi sa prekidom poslovanja usled državnih mera, ograničavanja kretanja i da li to polise pokrivaju ili ne“, rekao je Blagojević.

Kao veliki problem na srpskom tržištu naveo je i pitanje osiguranja turističkih agencija odnosno polisa insolventnosti.

„Pokušavam da odgonetnem šta nas očekuje u budućnosti. Niko još ne može da nasluti kada će doći kraj pandemiji. Očekujem još izazova i otvorenih pitanja na koja ćemo morati da damo odgovor. Svakako da je jedna od opcija ono što su pomenuli uvodničari na webinaru – saradnja države i osiguranja gde bi došlo do podele rizika posebno kod određenih delatnosti“, istakao je Blagojević.

Kao jedan od novih rizika za koji se ističe da je u porastu jeste sajber odnosno krađa podataka.

Majo Mićović, predsednik Švajcarsko-srpske komore i vlasnik kompanije Sky Express koja nudi različita bezbednosna rešenja, istakao je da je strah za digitalne podatke koji se skladište na sistemima opravdan i realan.

„Svaki veliki pokret poput digitalizacije ima svoje benefite i loše stvari. Benefiti su u komunikaciji, zbližavanju entiteta, ali loša strana je da su papiri nekada zaključani u čeličnim sefovima danas digitalizovani i nisu dostupni samo zakonskim korisnicima već i hakerima“, naglasio je on.

Pixabay.com

You may also like