Novi program podrške digitalnoj transformaciji preduzeća

by Vesna Lapčić

Centar za digitalnu transformaciju (CDT) Privredne komore Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede organizuje treći put „Program podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća 2022“ i poziva kompanije da konkurišu ostvarujući pravo na subvencije od 6.000 do 12.000 evra. Ovaj program fokusiran je na unapređenje konkurentnosti MMSP i omogućava firmama da uz pomoć eksperata za digitalnu transformaciju poslovanje podignu na viši nivo uvođenjem savremenih alata. Pravo učešća imaju sve kompanije koje zapošljavaju između 5 i 249 radnika i ispunjavaju ostale uslove predviđene konkursom.

Digitalna transformacija je odlična prilika za mikro, mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brži rast i pozicioniranje na novim tržištima. To je i prečica za unapređenje komunikacije sa kupcima i dobavljačima, efikasnije planiranje finansiranja, podizanje profitabilnosti, unapređenje digitalnog marketinga i promotivnih aktivnosti.

“CDT ima već bogato iskustvo u organizovanju konsultantskog programa, a učesnici osim subvencija imaju i druge sjajne benefite kao što su besplatna ekspertska analiza o trenutnom stanju u kompaniji i oblastima poslovanja koje treba unaprediti, kao i rad na detaljnoj strategiji razvoja u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju“, ističe Predrag Nikolić, direktor CDT-a.

Objašnjava da je bespovratna subvencija CDT-a do 6.000 evra izjednačena sa iznosom koji je kompanija spremna da investira u procese digitalne transformaciju. “Ako kompanija investira, na primer 6.000 evra, u kupovinu adekvatnog softvera ili hardvera, onda će joj i CDT opredeliti bespovratnu subvenciju u istom iznosu. Ukoliko se firma odluči za sprovođenje rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligienciji (AI) u tom slučaju ima pravo na bespovratnu subvenciju do 12.000 EUR”, precizirao je Nikolić.

Podseća da se rešenja bazirana na veštačkoj inteligenciji sve više koriste za automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, bez obzira na granu industrije u kojoj kompanije posluju. Ukoliko se koriste na ispravan način, doprinose značajnom smanjenju troškova, unapređenju odnosa sa korisnicima i dobavljačima, kvalitetnijem planiranju i generalno podizanju poslovanja na viši nivo.

Kompanije se prijavljuju za Program popunjavanjem upitnika Digitalne konkurenstnosti (do 6.000 EUR), a ukoliko se kompanija odluči za Program podrške iz domena veštačke inteligencije moraju popuniti i AIRI upitnik. Podaci iz upitnika postaju baza profila kompanije koju će koristiti sertifikovani konsultanti kao polaznu tačku za izradu Ekspertske analize.

Više o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja na sajtu CDT www.cdt.org.rs. Program je otvoren dok se ne potroše sredstva predviđena za subvencije.

CDT je za tri godine obučio i sertifikovao (ISO 17024 standard) 68 konsultanata iz oblasti poslovnih procesa i modela, e-trgovine i društvenih medija, IT bezbednosti i GDPR-a i veštačke inteligencije, a oko 500 kompanija je prošlo kroz čitav proces konsaltinga i implementacija tehnoloških rešenja.

Related Posts