Nikola Mehandžić, Payoneer: Efikasna naplata od inostranih klijenata je najveći izazov

by Vesna Lapčić

Fintech zajednica raste u Srbiji, a kako jedan svetski igrač za digitalno plaćanje Payoneer, može da pomogne uključivanju lokalnih prvrednika u globalnu digitalnu zajednicu i koji su trenutno najveći izazovi u toj saradnji, razgovarali smo sa Nikolom Mehandžićem, direktorom Payoneer fintecha za Srbiju i jugoistočnu Evropu. Osim toga, Payoneer je kreirao strateško partnerstvo sa Nova Bankom iz BIH, prvo partnerstvo ovog tipa u našem regionu te smo Nikolu pitali i šta konkretno udruživanje lokalne banke i globalnog finteka donosi tržištu.

Koje su ključne prednosti i prilike za privrednike iz Srbije u svetu globalne digitalne ekonomije i koja je uloga kompanije Payoneer u tom kontekstu?

Biznisi u Srbiji, kao i mnogobrojni pojedinci, ističu se dostupnošću kvalitetne usluge i obrazovanog kadra, a uz konkurentne cene i dobru geografsku lokaciju (vremenska zona) strani klijenti, bilo da dolaze sa Zapada ili Istoka, dobijaju mogućnost vrhunske poslovne usluge. Payoneer je tu spona koja omogućava efikasniji način naplate od inostranih klijenata i raspolaganje sredstvima na način prilagođen digitalnim biznisima.

Koje su glavne prepreke ili izazovi s kojima se privrednici iz Srbije suočavaju prilikom ulaska ili uključivanja u globalnu digitalnu ekonomiju?

Dosadašnje iskustvo nedvosmisleno ukazuje na to da se efikasna naplata od inostranih klijenata pokazala kao najveći izazov u ovoj vrsti poslovanja, neovisno od toga da li je reč o pravnim licima ili krajnjim korisnicima, odnosno fizičkim licima. Sa druge strane, stupanje u kontakt sa svojim prvim međunarodnim klijentom je takođe na vrhu liste izazova sa kojima se privrednici iz Srbije suočavaju. Ipak, praćenjem Payoneer zajednice privrednici sada mogu doći do velikog broja korisnih informacija koje ih mogu dovesti do prvih klijenata.

Kako Payoneer može da pomogne nekom iz Srbije da bude, na primer, bliži sa klijentom u Americi?

Čest je slučaj da klijenti sa udaljenih tržišta žele da svoje poslove obavljaju podjednako lako kao i na lokalnim tržištima, što uključuje i plaćanje svojim dobavljačima. Payoneer može privrednicima iz Srbije, koji, primera radi, imaju američke klijente, obezbediti lokalne račune u USD valuti, što omogućava američkim klijentima da svoja plaćanja ka privrednicima iz Srbije vrše podjednako lako i povoljno kao da plaćaju dobavljače iz US-a tj. kroz američki platni promet. Na taj način dodatno se smanjuje razlika između inostranih i domaćih dobavljača i ujedno premošćuje jaz koji je donedavno stvarao velike glavobolje obema stranama.

Kako globalna kriza utiče na frilensere, odnosno poslove koji oni obavljaju?

Na osnovu poslednjeg istraživanja koje smo sproveli, 40% frilensera na globalnom nivou je prijavilo povećanje tražnje u odnosu na prethodni izveštaj iz 2020, dok je 45% prijavilo istu tražnju kao i ranije. Ovi nam podaci govore da su frilenseri otporniji na globalne uticaje jer se brzo i jednostavno mogu prebaciti na tržista koja su u razvoju i manje pogođena globalnim makroekonomskim uticajima. Takođe, živimo u doba tehnoloških startapa kojima od brze reakcije zavisi razvoj, a brzi razvoj često dolazi kroz angažovanje frilensera, umesto kroz kreiranje sopstvenih timova, tako da su frilenseri u potražnji, a naročito oni sa veštinama koje se još uvek ne uče u školama i na fakultetima.

Da li bi frilensing mogao da postane dominantan oblik samozapošljavanja ljudi?

[blockquote align=“none“ author=““]Pre bih rekao da će frilensing kao model rada još više rasti, ali da će u narednih 10 godina koegzistirati sa tradicionalnim modelima zapošljavanja. Šta će se dalje dešavati u budućnosti dosta zavisi od toga kako će se tadicionalni poslodavci postaviti prema drugačijim očekivanjima nadolazeće radne snage i koliko će pokazati fleksibilnosti u tom smislu.[/blockquote]

Kako ocenjujete novi model oporezivanja frilensera?

Pre svega, frilenseri imaju izbor kada je u pitanju oporezivanje, pa mogu poslovati kao fizička lica, preduzetnici, d.o.o. kompanije ili kao kombinacija dva poslovna oblika ili više njih. Izbor kako će raditi zavisi od iznosa i redovnosti priliva koje ostvaruju, a ponekad i od broja klijenata koje imaju. A za odgovor koji je način rada, pa samim tim i model oporezivanja, odgovarajući, pozivam sve zainteresovane da se priključe Payoneer online zajednici gde će pronaći konkretne savete i alate koje pružaju eksperti iz oblasti oporezivanja.

Kreirali ste strateško partnerstvo sa Nova Bankom iz BIH. Ovo je, koliko nam je poznato, prvo partnerstvo ovog tipa u našem regionu. Šta konkretno udruživanje lokalne banke i globalnog finteka donosi tržištu?

Kroz ovo partnerstvo, pre svega, unapredićemo i olakšaćemo upravljanje finansijama, uz pružanje dodatnih pogodnosti kroz različite pakete za sve one koji posluju sa inostranim klijentima. Cilj je da dodatno stimulišemo razvoj poslovanja ljudi iz ovog regiona u globalnoj digitalnoj ekonomiji.

Foto: Braca Nadeždić

Related Posts