Neto imovina penzijskih fondova neznatno uvećana

by Vesna Lapčić

Neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova na kraju drugog tromesečja 2020. godine iznosila je 45,1 milijardu dinara. U drugom tromesečju neto imovina porasla je za 1,1% u odnosu na prethodno tromesečje. Na promenu vrednosti neto imovine utiču neto uplate sredstava u fondove, isplate sredstava iz fondova i dobit koju fondovi ostvaruju od ulaganja. U drugom tromesečju 2020. godine ukupne uplate iznosile su 826 miliona dinara, članovi su povukli 492,3
miliona dinara, dok je dobit od ulaganja iznosila 183,3 miliona dinara, pokazuju podaci Narodne banke Srbije.

U drugom tromesečju 2020. godine, od ukupnih uplata 42% odnosi se na individualne uplate, 34% na uplate poslodavaca koji kao obveznici uplate svojim zaposlenima uplaćuju doprinose u penzijski fond, dok se 24% odnosi na uplate preko penzijskih planova.

Na kraju drugog tromesečja 2020. godine FONDex je dostigao vrednost od 3.009,036. Porast FONDex-a predstavlja ponderisani prosek prinosa svih fondova i za poslednju godinu dana iznosio je 2,9%. Prinos FONDex-a od početka poslovanja iznosio je 8,4%. S obzirom na strukturu ulaganja imovine fonda, na prinos utiču: promena
krive prinosa na državne dužničke instrumente, 8 promena vrednosti akcija, visina referentne kamatne stope, visine kamatnih stopa banaka i promene kursa dinara prema evru i dolaru.

U drugom tromesečju 2020. godine, na primarnom tržištu dužničkih državnih instrumenata denominovanih u dinarima bilo je emisija jednogodišnjih (34,4 milijarde dinara) po stopi od 1,8%, dvogodišnjih (38,9 milijardi dinara) po stopi od 2%, trogodišnjih (54 milijarde dinara) po stopi od 2,2%, petogodišnjih (26,5 milijardi dinara) po stopi od 2,6% i
dvanaestogodišnjih državnih hartija (4,8 miliona dinara) po stopi od 3,9%

Related Posts