Nedovoljan broj zaposlenih onemogućava postizanje ESG ciljeva

by Vesna Lapčić

Nedovoljan broj zaposlenih negativno utiče na postizanje ESG ciljeva, i čak 99 posto finansijskih direktora smatra da će taj problem biti najveći izazov u budućnosti, pokazala je studija koju je sprovela konsultantska kuća Horváth. U ovom istraživanju učestvovalo je 80 osoba koje se nalaze na rukovodećim finansijskim pozicijama u kompanijama, među kojima su i one čiji prihodi prelaze i milijardu evra godišnje. Nedostatak kadrova karakterističan je za sve industrijske oblasti i utiče na poslovanje i rezultate. Procene pokazuju da će kompanije i tokom sledeće godine nastaviti da se suočavaju sa deficitom kvalitetne radne snage.

Uz postizanje održivosti, finansijski direktori su kao najveće izazove za kompanije naveli i nedostatak veština, kao i sajber pretnje. Dodaju da nedovoljno radne snage, očekivano, negativno utiče na poslovanje i ispunjavanje strateških ciljeva, ali i organski rast kompanije i dugoročno stvaranje vrednosti. Prema rezultatima istraživanja više od 50% finansijskih direktora takođe je priznalo da su pesimistični i u pogledu pronalaženja odgovarajućih kadrova.

‘’Direktne posledice takve situacije biće povećavanje opsega posla trenutnih kadrova, cena rada će nastaviti da raste, što znači da se usporava implementacija novih poslovnih rešenja unutar kompanija’’, ističe Robert Ćuzela-Piljac iz konsultantske kuće Horváth koja je sprovela analizu.

Zbog nedovoljnog broja zaposlenih u kompanijama, sve manji broj ljudi obavlja svakodnevne, redovne zadatke, pa su kompleksni, posebni projekti često zanemareni zbog nedostatka kadrova, i zbog čega četvrtina finansijskih direktora sumnja u mogućnost ostvarivanja ESG ciljeva koje postavljaju kompanije. Važan deo rešenja tog problema oni vide u transformaciji kompanije i dodaju da je strateški pravac transformacije jasan: izgradnja otpornosti na spoljašnje uticaje, dugoročno stvaranje održive vrednosti i posledično, organski rast. Ovi faktori ističu se kao ključna područja na koja kompanije treba da se fokusira u nadolazećem periodu.

Istraživanje je pokazalo i visok stepen svesti o transformaciji same uloge koju CFO ima u kompaniji, a čiju funkciju gotovo svi ispitanici vide kao onu čiji je zadatak da osigurava otpornost i stabilnost te kompanije. Finansijski direktori preuzimaju sve više i više odgovornosti u kompaniji i više nisu isključivo zaduženi za upravljanje finansijama, već utiču i na druge odluke top menadžmenta’’, dodaje Ćuzela-Piljac.

Čak dve trećine finansijskih direktora zaključilo je i da se njihovo odeljenje suočava sa navedenim problemom nedostatka kvalifikovanih kadrova, dok 83 posto ispitanih veruje da će se ovaj problem pogoršati, i samim tim imati negativne posledice na poslovanje firmi.

Related Posts