Home Finews NBS naložila osiguravajućim društvima da vrate premiju osiguranja autoodgovornosti na prethodni nivo; OSIGURAVAČI se složili

NBS naložila osiguravajućim društvima da vrate premiju osiguranja autoodgovornosti na prethodni nivo; OSIGURAVAČI se složili

by Vesna Lapčić

Narodna banka Srbije je uputila svim društvima za osiguranje koja su neosnovano povećala premiju osiguranja od autoodgovornosti dopis kojim ih poziva da tu premiju u najkraćem roku vrate na prethodni nivo, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Narodna banka Srbije će, u okviru svojih nadzornih ovlašćenja, pokrenuti postupke nadzora protiv onih društava za osiguranje koja nastave s naplatom neopravdano povećanih premija i preduzeti sve potrebne mere radi zaštite prava i interesa ugovarača osiguranja, uz primenu mera nadzora i drugih sankcija prema društvu za osiguranje, odnosno odgovornim licima, navodi NBS.

Istovremeno, Narodna banka Srbije očekuje i da društva za osiguranje bez odlaganja obaveste ugovarače osiguranja o roku i načinu na koji će izvršiti povraćaj novca onim ugovaračima osiguranja kojima su naplaćene neosnovano veće premije u prethodnih 25 dana, odnosno od 1. avgusta, kada je premija obaveznog osiguranja od autoodgovornosti znatno povećana – u proseku za oko 22%.

Kao regulator na tržištu osiguranja, Narodna banka Srbije je na današnjoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora usvojila i propis kojim onemogućava da se ovakve okolnosti ponove, tako što je posebno uredila postupak donošenja odluka u društvima za osiguranje koje se odnose na uslove i tarife premija obaveznih osiguranja. To znači da će ubuduće društva za osiguranje 60 dana pre planiranog povećanja obaveštavati Narodnu banku Srbije o nameri promene tarife premija, uz dostavljanje dokumenata kojima su utvrdila opravdanost promene tih tarifa premija, posebno uzimajući u obzir srazmeru uzajamnih davanja u zaključenim ugovorima, uticaj na zaštitu prava i interesa korisnika obaveznog osiguranja, solventnost ili finansijski položaj društva i druge relevantne podatke, što će omogućiti sprečavanje ovakvih situacija u budućnosti.

Isto tako, Narodna banka Srbije je propisom predvidela viši stepen odgovornosti članova uprave i ovlašćenih aktuara u društvima za osiguranje koji učestvuju u donošenju navedenih odluka.

Nastavljajući svoju deceniju dugu praksu da deluje u službi građana i privrede, Narodna banka Srbije preduzela je navedene aktivnosti, s obzirom na to da je, u skladu s podacima kojima raspolaže, utvrdila da je povećanje tarife premija na tržištu neopravdano, imajući u vidu visoku profitabilnost ove tarife osiguranja, veoma povoljan pokazatelj odnosa šteta i premije, kao i ukupni pozitivni odnos poslovno-funkcionalnih prihoda i rashoda.

Narodna banka Srbije ističe i da je ovo neopravdano povećanje premija sprovedeno bez adekvatne analize efekata, u periodu svetske krize, u trenutku kada se očekuju dalji izazovi iz međunarodnog okruženja i troškovni pritisci na svetskom nivou.

Kao što je poznato, Narodnoj banci Srbije, kao centralnoj banci, osnovni cilj je postizanje i održavanje stabilnosti cena, kao i doprinos očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema. Kao supervizor u delatnosti osiguranja, Narodna banka Srbije svoju funkciju vrši s ciljem zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja, pritom vodeći računa o solventnosti i likvidnosti društava za osiguranje, kaže se u saopštenju.

U slučaju osiguranja od autoodgovornosti, koje je zakonom propisano kao obavezno i koje po svom učešću u ukupnoj premiji predstavlja najznačajnije i najmasovnije osiguranje, zaštita interesa ugovarača osiguranja i trećih oštećenih lica predstavlja javni interes koji proističe iz uloge ovog osiguranja, zbog čega je ono i obavezno za sve vlasnike motornih vozila registrovanih za učešće u saobraćaju.

Narodna banka Srbije ističe da su u teškim vremenima svi dužni da pokažu odgovornost i vode računa i o opštem interesu, pored sopstvenog, jer se nepromišljeni i ishitreni potezi pojedinaca mogu vratiti celokupnom sistemu s nesagledivim posledicama.

OSIGURAVAČI SE SLOŽILI

Na preporuku guvernera Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković, osiguravajuća društva su odlučila da odustanu od novih cena polisa autoodgovornosti. Cene će od sutra, 26. avgusta biti vraćene na nivo od pre početka avgusta, čime će biti ukinuto povećanje od 22 posto. Time se osiguravajuća društva pridružuju naporima koje Narodna banka Srbije i guverner Jorgovanka Tabaković ulažu u suzbijanju inflacije, a u korist građana Srbije i očuvanja njihovog životnog standarda. Podržavajući takvu politiku NBS, društva za osiguranje odustaju od novih cena polisa AO i pored svih argumenata u prilog poskupljenju i vraćaju ih na nivo iz jula 2014. godine, navodi se u saopštenju Udruženja banaka Srbije.

Istovremeno, Udruženje osiguravača Srbije, u ime svojih članica, poziva ostale učesnike na tržištu automobila da prate primer osiguravajućih društava i da svi zajedno, uvažavajući napore NBS, damo doprinos očuvanju standarda građana Srbije i ublažavanju inflatornih pritisaka, kaže se u saopštenju UOS.

Nove cene osnovnog osiguranja motornih vozila, koje su bile na snazi od početka avgusta, nisu donete nezakonito niti su bile neosnovane. Ipak, zbog sveopšte situacije i u nameri da se pomogne građanima Srbije – vlasnicima vozila, osiguravajuća društva prihvataju da žrtvuju realnu cenu polise AO i vratiće je na nivo iz 2014. godine, navodi UOS.

Inače, odluka o poskupljenju doneta je prvi put posle 01. jula 2014. godine, na osnovu analize trenutne situacije na tržištu automobila. Na rast cena osnovnog osiguranja vozila uticalo je, pre svega, poskupljenje novih i polovnih vozila, kao i rezervnih delova, ali i znatno više cene radnog časa u servisima za popravku vozila, obrazložio je UOS.

You may also like