Home Finews Nastavlja se rast korišćenja savremenih oblika plaćanja

Nastavlja se rast korišćenja savremenih oblika plaćanja

by Vesna Lapčić

Na kraju drugog tromesečja 2020. godine ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva imalo 2.933.227 korisnika (fizička i pravna lica), a na kraju drugog tromesečja ove godine – 3.308.616 korisnika, što predstavlja povećanje od 12,80%. Rast broja korisnika koji su ugovorili uslugu mobilnog bankarstva još je veći – sa 1.921.347 korisnika na kraju drugog tromesečja 2020. godine na 2.556.111 korisnika na kraju drugog tromesečja 2021. godine, što predstavlja povećanje od 33,04%. Povećanje je primetno i u odnosu na prvo tromesečje ove godine – broj korisnika fizičkih i pravnih lica elektronskog bankarstva veći je za 3,51%, a kod mobilnog bankarstva rast iznosi 12,32%. Navedeni rast veći je od porasta zabeleženog između prethodna dva tromesečja – četvrtog tromesečja 2020. godine i prvog tromesečja ove godine, budući da je u tom periodu rast broja korisnika elektronskog i mobilnog bankarstva iznosio 1%, odnosno 5%.

Upotreba elektronskog i mobilnog bankarstva od strane fizičkih i pravnih lica takođe je znatno porasla, posebno kada je reč o mobilnom bankarstvu, tako da je broj transakcija izvršenih putem mobilnog telefona za 39,13% veći nego u drugom tromesečju 2020. (porast sa 9.060.021 transakcije na 12.605.089 transakcija), a za 3,65% veći nego u prethodnom tromesečju. Kada je reč o elektronskom bankarstvu, u odnosu na drugo tromesečje 2020. godine, broj izvršenih transakcija porastao je za 22,83% – sa 33.656.918 transakcija na 41.340.660 transakcija, a u odnosu na prvo tromesečje 2021. godine za 15,15%.
Na kraju drugog tromesečja ove godine, ukupan broj platnih kartica iznosi 9.920.270 – za 8,80% više nego u isto vreme 2020. godine i 2,84% više u odnosu na stanje na kraju prvog tromesečja ove godine. Ukupan broj plaćanja karticama naših građana u trgovinama u našoj zemlji u drugom tromesečju 2021. iznosi 89.710.736, što predstavlja rast od 28,36% u odnosu na broj plaćanja izvršenih u istom tromesečju 2020. godine. S druge strane, zabeleženo je 4.998.789 plaćanja karticama inostranih pružalaca platnih usluga u našim trgovinama – čak za 112,21% više nego tokom drugog tromesečja 2020, što svedoči o oporavku turizma, odnosno rastu dolaska stranih turista u našu zemlju u poređenju s prethodnom godinom.

U proteklom tromesečju banke su povećale i broj bankomata, kojih je na kraju drugog tromesečja ukupno bilo 3.122, što je za 58 uređaja više nego krajem marta 2021. i 168 više nego u drugom tromesečju prošle godine. Proširenje prihvatne mreže za platne kartice još je primetnije kod POS terminala, kojih je korisnicima na raspolaganju 109.787, odnosno za 14.617 više nego u istom tromesečju 2020. Činjenica da je POS terminala za čak 10.486 više nego na kraju prvog tromesečja 2021. svedoči o nastavku rasta korišćenja bezgotovinskih vidova plaćanja. To pokazuje da kartična plaćanja, zahvaljujući i brojnim merama koje je preduzela Narodna banka Srbije tokom prethodnih nekoliko godina, postaju sve isplativija trgovcima u našoj zemlji, prvenstveno kada je reč o plaćanjima nacionalnom platnom karticom DinaCard.

Foto: Pixabay.com

You may also like