Home Finews Jedinstvena digitalna faktoring platforma WoCa

Jedinstvena digitalna faktoring platforma WoCa

by Vesna Lapčić

UniCredit Banka predstavila je jedinstvenu faktoring platformu Woca, koja omogućava savetovanje klijenata u upravljanju i finansiranju obrtnog kapitala radi održavanja neophodne likvidnosti firmi na skupu „Digitalizacija – budućnost sektora privrede“ u Privrednoj komori Srbije.

WoCa je platforma sa pristupom podacima u bilo kom trenutku, 365 dana u godini i аutomatskim slanjem obaveštenja apsolutno svim klijentovim partnerima. Ovo znači da platforma omogućava automatsku obradu jako velikog broja faktura odjednom, obzirom da je arhitektura platforme takva da ima pretpostavke za neposredno povezivanje sa informacionim sistemom klijenta. UniCredit Banka, za te potrebe, svojim klijentima nudi neposrednu pomoć i savete bankarskih eksperata iz ove oblasti, a koji, u skladu sa specifičnim potrebama svakog klijenta, formiraju optimalno finansijsko rešenje korišćenjem specifičnih bankarskih proizvoda: faktoring, obrnuti faktoring (supply chain financing), diskont menica, diskont akreditiva i kratkoročne kredite prilagođene za obrtni kapital.

Aleksandra Rašić, direktorka Sektora korporativnog i investicionog bankarstva i članica Izvršnog odbora UniCredit Banke Srbija je izjavila da digitalizacija poslovanja u sektoru privrede predstavlja proces koji se u većini velikih kompanija gotovo podrazumeva.

„Vođeni iskustvom naše Grupe i činjenicom da je UniCredit faktoring Italija ubedljiv lider na tržištu Italije, smatrali smo da tržište Srbije zaslužuje podjednak kvalitet usluge. Zato smo mi, upravo ovu situaciju, iskoristili da našim klijentima ponudimo novu, jedinstvenu faktoring platformu – WoCa. Želja nam je da predstavimo našim klijentima nove trendove koje kao banka uvodimo, s obzirom na to da smo u segmentu korporativnog-investicionog bankarstva prvi izbor za čak 75 od 100 najvećih kompanija u Srbiji, što sa sigurnošću govori o poverenju koje nam srpske kompanije pružaju,” rekla je ona.

Milan Sekulić, direktor Odeljenja za finansiranje obrtnih sredstava u UniCredit Bank Srbija, predstavio je Woca najsavremeniju e-platformu za procesuiranje faktoring proizvoda. Platfoma omogućava da na jednostavan način klijenti upravljaju svojim potraživanjima i obavezama, kroz finansijski instrument koji ima za cilj da poveriocima ubrza naplatu potraživanja od dužnika, koja dospevaju sa odloženim rokom plaćanja. WoCa platforma u sebi integriše mogućnost da i klijent, kao i njegovi partneri mogu da neposredno sa svojih računara pristupaju sistemu, da brzo i jednostavno komuniciraju sa bankom i autorizuju zahteve. Njena efektivnost najbolje se ogleda u velikoj uštedi vremena, smanjenju birokratije i što je najvažnije – neuporedivo bržem procesu isplate sredstava.

 

You may also like