Globos osiguranje nudi telemedicinu u sklopu paketa osiguranja

by Vesna Lapčić

Globos osiguranje je jedina osiguravajuća kompanija u Srbiji koja od sredine maja 2021. omogućava korišćenje usluge telemedicine, odnosno onlajn konsultacija sa lekarima u sklopu paketa osiguranja OnLineDok, kod koje nije neophodan neposredan kontakt između lekara i pacijenta, saopštili su iz kompanije.

Konsultacije sa lekarima se mogu ostvariti na sledeća dva načina:

  • U sklopu paketa osiguranja OnLineDok, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija sa telemedicinom kao jednokratnim poklonom
  • U okviru putnog osiguranja u inostranstvu, što olakšava komunikaciju sa lekarom pozivom na srpskom jeziku, čime se prevazilaze jezičke barijere u stranim zemljama

Preko usluge telemedicine, odnosno OnlineDok klijent dobija savete i informacije za koje nije neophodan neposredni kontakt lekara sa pacijentom, savete za lekove, kao i tumačenje laboratorijskih nalaza. OnlineDok nudi usluge lekara opšte prakse, pedijatra, pulmologa i interniste, a kontakt se uspostavlja video pozivom, chatom ili telefonskim pozivom. Nakon završene konsultacije lekar kreira medicinski izveštaj koji pacijent preuzima u aplikaciji.

Related Posts