Generali preuzeo portugalsku kompaniju Seguradoras Unidas

by Vesna Lapčić

Najveći italijanski osiguravač Generali preuzeo je portugalsku kompaniju Seguradoras Unidas kao i kompaniju AdvanceCare koja je bila u vlasništu Calm Eagle Holding S.à r.l. and Calm Eagle Parent Holdings II S.à r.l.

Generali je dobio sva neophodna odobrenja za preuzimanje od regulatornih tela i završio transakciju objavljenu 18. julu 2019. Pedro Carvaljo će biti generalni direktor osiguravajućih kompanija koje poseduje Generali Group u Portugalu – Generali Vida, Generali Seguros, Seguradoras Unidas) i biće direktno odgovoran Jaime Anchústegui, CEO International of Generali. Pedro se pridružio grupi nakon značanog iskustva kao senior menažder u industriji osiguranja.

Related Posts