Evropske institucije udruženo protiv sajber napada

by Vesna Lapčić

Grupa najvećih evropskih finansijskih institucija, članovi odbora za otpornost na sajber rizike za panevropsku finansijsku infrastrukturu, kojim predsedava Evropska Centralna banka, pokrenuli su inicijativu za deljenje informacija o pretnji sajber rizicima, kako bi se pomoglo građanima da se zaštite od sajber kriminala, saopštila je Evropska Centralna banka (ECB).

Osnovni cilj inicijative, pod nazivom Sajber informacije i deljenje informacija (Cyber Information and Intelligence Sharing Initiative) je da zaštiti finansijski sistem sprečavanjem, otkrivanjem i reagovanjem na sajber napade, da omogući lakšu razmenu informacija i primera dobre prakse između finansijskih institucija i da podigne svest o takvim pretnjama.

„Ovo je prvi put da su velike finansijske institucije, Europol i Agencija Evropske unije za sajber bezbednost (ENISA) zajedno pokrenule korake protiv sajber rizika. Nadamo se da će ovo biti inspiracija drugim institucijama da se  suoče sa jednom od najvećih pretnji našeg vremena“, rekao je Fabio Panata, član izvršnog odbora ECB.

Sajberkriminalci sve više kradu novac i zbog toga će nam deljenje informacija pomoći u sprečavanju napada kao i zaštite novca, rekao je on.

Sajber pretnje predstavljaju ozbiljan rizik za stabilnost kako evropskog tako i finansijskog sistema na globalnom nivou.

Related Posts