Električna interkonekcija između Egipta i Grčke – „GREGY“ predložena da bude uključena na listu projekata EU od zajedničkog interesa

by Vesna Lapčić

Predlaže se da se električna interkonekcija između Egipta i Grčke pod nazivom „GREGY“ grupe Copelouzos uvrsti na listu projekata od zajedničkog interesa Evropske unije.

Generalni direktorat za energetiku (DG Energy) Evropske komisije saopštio je da je električna interkonekcija GREGY uvrštena na listu projekata od zajedničkog interesa (PMI). Ova lista će biti poslata Evropskom parlamentu i Evropskom savetu radi zvanične ratifikacije kako bi se završio uobičajeni postupak.

Ovaj vodeći projekat povezaće Egipat sa Evropom preko Grčke podmorskim kablom od 3.000 MW, koji je dugačak oko 950 km. Zelena energija sa konkurentnim cenama koju će kabl prenositi iz Egipta u Grčku proizvodiće se putem obnovljivih izvora energije od 9,5 GW koje će izgraditi i kojima će upravljati Copelouzos Group u Egiptu. Ovih 3.000 MW zelene energije koje će projekat GREGY prenositi zameniće 4,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa godišnje i smanjiti emisije CO2 za oko 10 miliona tona godišnje.

Ovo je projekat od strateškog značaja za Evropu, u potpunosti u skladu sa strategijom Evropske unije za prelazak na zelenu energiju i postizanje nulte emisije CO2 do 2050. godine. U potpunosti je usklađen sa energetskom strategijom Evrope za elektrifikaciju energetskih sistema i njihovo snabdevanje čistom zelenom energijom, s ciljem brzog prodora obnovljivih izvora energije i dekarbonizacije Unije. Istovremeno, GREGY će dati odlučujući doprinos postizanju diverzifikacije energetike i snažno podržava politiku EU o stvaranju zelenih energetskih koridora od juga ka severu koji povezuju elektroenergetski sistem Egipta sa Evropom.

Takođe je napomenuto da je GREGY, odnosno interkonektor zelene energije, već uključen u inicijativu razvoja Evropske unije pod nazivom „Globalna kapija“, koja ima za cilj da uskladi prioritete spoljne politike EU i iskoristi ulaganja za period od 2021. do 2027. godine radi razvoja globalne infrastrukture.

Related Posts