Električna i hibridna vozila budućnost flote Pošte Srbije

by Vesna Lapčić

„Planiramo značajno uvećanje udela električnih i hibridnih vozila u Poštinoj floti i voznom parku, a već do
kraja godine i nabavku drugih mikro-vozila, među kojima 300 električnih bicikala. Istovremeno,
nastavljamo sa testiranjem novih modela električnih i hibridnih vozila, kako bismo utvrdili njihove
performanse i efikasnost na dostavi pošiljaka prema našim potrebama brze i kvalitetne usluge. Inovacije
i kreativnost, razvojni planovi zasnovani na ulaganjima u najsavremenija tehnološka i ekološka rešenja,
vodiće nas u modernizaciji mreže i ukupnog poslovanja Pošte Srbije, a posebno u periodu nakon
pandemije”, rekao je Zoran Đorđević vršilac dužnosti direktora Pošte
Srbije tokom učešća na konferenciji „EV days”, u Novom Sadu.

Đorđević je u vezi sa primenom koncepta elektromobilnosti i mikromobilnosti u Pošti, nakon
jednogodišnje upotrebe i testiranja prvih elektromobila na dostavi pošiljaka u najužim gradskim jezgrima
Beograda, Novog Sada i Niša, pored društveno-odgovornog pristupa, istakao ostvarene značajne
ekonomske uštede na troškovima održavanja, pogonskog goriva u odnosu na konvencionalne motore sa
unutrašnjim sagorevanjem i troškovima registracije.

U Novom Sadu je danas održan i kolegijum poslovodstva Pošte Srbije, nakon čega je direktor Đorđević
razgovarao sa zaposlenima u stručnim službama u sedištu Radne jedinice Novi Sad, i obišao najveću
poštu 21101, poštu u TC Spens, kao i Regionalni poštansko-logistički centar Novi Sad.

Foto: Pixabay.com

Related Posts