EIF odobrio 4,65 miliona evra kao podršku preduzetništvu u romskim zajednicama

by Vesna Lapčić

Evropski investicioni fond (EIF), deo Grupacije EIB, potpisao je garancijski ugovor sa REDI Economic Development S.A. (REDI) vredan 4,65 miliona evra radi poboljšanja pristupa finansiranju za preduzetnike koji posluju u romskim zajednicama u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Rumuniji i Bugarskoj. Ova inicijativa koja se uz podršku Evropske unije realizuje u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) obezbediće finansiranje za više od 300 malih preduzeća i otvoriti najmanje 1000 radnih mesta.

Sredstva će biti na raspolaganju mikropreduzećima koja posluju u marginalizovanim romskim zajednicama, koja će moći da dobiju kredite u iznosu do 25.000 evra. Pored finansijske podrške, REDI će pružiti i tehničku pomoć kroz neposredan rad sa preduzetnicima da bi se bolje odgovorilo na njihove specifične potrebe. Ovo je prvi namenski finansijski instrument EU namenjen romskim zajednicama, kojim se obezbeđuju inkluzivne mogućnosti zapošljavanja i razvoj specifičnih finansijskih proizvoda i usluga za ovu grupu.

Alen Godar, generalni direktor EIF, rekao je: „Predložena garancijska transakcija sa REDI-jem u okviru programa EaSI omogućiće pristup finansiranju preduzetnicima koji posluju u romskim zajednicama, kako bi se podstakao privredni rast i otvaranje novih radnih mesta. Ovo je prvi u potpunosti namenski instrument za ovu osetljivu društvenu grupu, koji bi mogao otvoriti i novi tržišni segment za specijalizovane finansijske institucije.”

Evropski komesar za zapošljavanje i socijalna prava Nikolas Šmit naveo je: „EU je zajednica jednakosti: ona aktivno podržava socijalno i ekonomsko uključivanje ljudi koji su u našim društvima marginalizovani. Treće načelo evropskog stuba socijalnih prava jeste pravo na jednake mogućnosti, koje je suštinski element socijalne tržišne privrede. Program EaSI, koji se finansira sredstvima EU, pomoći će u rešavanju uporne diskriminacije u EU i omogućiti preduzetnicima iz marginalizovanih romskih zajednica da ostvare svoje poslovne ambicije.”

Petrika Dulgeru, član upravnog odbora fonda REDI i predsedavajući nevladine organizacije REDI kao jedan od akcionara, rekao je: „Fond REDI zasnovan je na pretpostavci da se romske zajednice mogu razviti iznutra, ako se njihovima preduzetnicima pruži podrška u razvoju poslovanja i otvaranju radnih mesta. Nakon višegodišnje izgradnje ekosistema podrške, sada smo spremni da uslugama koje pružamo u regionu dodamo i pristup finansiranju.”

Related Posts