EIB: Prognoze za bankarski sektor optimistične, rizici ostaju

by Vesna Lapčić

Tražnja stanovništva za kreditima je porasla, a oporavlja se u segmentu fiksnih investicija preduzeća, pre svega zahvaljujući potrebama za obrtnim sredstvima. Nakon pooštravanja u 2020. i početkom 2021. godine, uslovi kreditiranja su tokom poslednjih šest meseci ublažavaju za stanovništvo, dok to nije slučaj za privredu, naročito za mala i srednja preduzeća. Podrška tražnji koju su obezbedili investicioni krediti ponovo je postala pozitivna, što ukazuje na poboljšanje ekonomskih uslova za preduzeća. Ovo pokazuje istraživanje EIB-a o kretanjima u bankarskom sektoru u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi.

Nakon privremenog pada u 2020. godini, poslovanje bankarskih grupacija obuhvaćenih istraživanjem ponovo je postalo profitabilno. Oko 60% navodi da namerava da održi svoje poslovanje u regionu, a 40% da ga proširi. Banke su izjavile da su regulatorne mere i mere politike za podršku kreditiranju odigrale značajnu ulogu. One koje su iskoristile pogodnosti od šema javnih garancija navode da su ti programi bili veoma delotvorni za produženje rokova otplate kredita. Banke koje koriste pogodnosti od refinansiranja centralnih banaka smatraju da su ti aranžmani najviše poboljšali uslove kreditiranja. Nakon blagog pogoršanja u 2020. godini, i kvalitet kredita je počeo da se poboljšava. Međutim, ne očekuje se da će se taj oporavak nastaviti tokom sledećih šest meseci, jer bankarske grupacije ukazuju na povećanje neizvesnosti.

„Istraživanje pokazuje da su međunarodna i nacionalna podrška bili ključni za kontinuitet poslovanja bankarskih grupacija u regionu CESEE, nakon naglog zastoja usled šoka izazvanog kovidom-19 u 2020. godini”, rekla je Debora Revoltela, glavni ekonomista EIB-a. „Održavanje te snažne podrške sada je ključno da bi se preduzećima olakšao pristup finansijskim sredstvima i omogućile investicije u zelenu i digitalnu tranziciju. Banke u regionu imaju snažnog partnera na kojeg mogu da se oslone – Grupaciju EIB, na čiju podršku mogu da računaju u finansiranju lokalnih privreda.”

„Od bankarskih grupacija koje posluju u regionu CESEE, 40% namerava da proširi svoje poslovanje. Nakon poremećaja koje je kovid-19 izazvao u 2020. godini, to su dobre vesti,” dodao je Luka Gatini, rukovodilac makroekonomske službe EIB-a. „Ali i dalje postoje neke neizvesnosti i rizici negativnih kretanja. Preduzećima još uvek nije olakšan pristup bankarskom finansiranju. Takođe, bankarske grupacije očekuju da će se pozitivna kretanja problematičnih kredita zaustaviti. Regulatorne mere će morati da nastave da pružaju podršku, naročito kako bi se ubrzale preko potrebne investicije u klimatske aktivnosti i digitalizaciju.”

 

 

 

 

Related Posts