EBRD uložila 279 miliona evra u prvoj polovini godine

by Vesna Lapčić

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) postavila je novi rekord ulaganja u Srbiju u prvoj polovini 2020. godine sa 279 miliona evra za nove projekte kao odgovor na ekonomski uticaj pandemije koronavirusa. To je  više nego dvostruko uloženi iznos u odnosu na prvu polovinu 2019 godine kada je Banka ulozila 130 miliona evra, navodi se u saopštenju.

EBRD je uvećala iznos finansiranja za ključne banke namenjen za podršku malim i srednjim preduzećima koja su pogođena koronavirusom, stavljajući na raspolaganje kredite preko srpskih članica bankarskih grupacija Banca Intese, Erste Banke, Eurobanke, ProCredit Banke i UniCredit Banke.

Ukupan iznos investicija EBRD je naglo porastao dostigavši rekordno visok nivo u prvoj polovini 2020. godine, jer je Banka brzo reagovala na potrebe ekonomija u razvoju, koje se bore sa uticajem koronavirusa.

Finansiranje je poraslo na nešto više od 5 milijardi evra u prvih šest meseci ove godine u zemljama u kojima EBRD deluje, u odnosu na 3,7 milijardi evra godinu dana ranije i prethodni rekord za prvo polugodište od 3,9 milijardi evra postignut u 2016. godini. Banka je dopunila svoje povećano finansiranje uvećanom podrškom za sprovođenje sektorskih politika.

EBRD ulaže u promociju održivog i inkluzivnog razvoja privatnog sektora u 38 ekonomija u razvoju  od Estonije preko Egipta i Maroka do Mongolije.

Ekonomski uticaj infekcije Kovid-19 na regione EBRD je ozbiljan i Banka je upozorila u svojoj najnovijoj projekciji za maj na „neizvesnost bez presedana“.

EBRD je u martu predstavila svoj Paket solidarnosti  za koronavirus – niz mera koje su uvedene da bi se zadovoljile hitne potrebe regiona, uz istovremenu pripremu za snažan oporavak nakon završetka pandemije.

Ključni stub Paketa solidarnosti je okvir kojim se postojećim klijentima obezbeđuju sredstva za hitnu likvidnost i obrtni kapital.

Potražnja za finansiranjem u vanrednim situacijama je bila velika i novi instrument je samo u junu mesecu činio preko milijardu evra ukupnog finansiranja EBRD.

U aprilu je EBRD saopštila da će sve svoje aktivnosti posvetiti bavljenju Kovid-19 pandemijom i da očekuje da će do kraja 2021. godine investirati oko 21 milijardu evra.

Od izbijanja epidemije virusa, dinamika povlačenja sredstava je konstantno brža u poređenju sa 2019. godinom.

Donatori su intenzivirali svoju pomoć kako bi podržali Paket solidarnosti Banke sa rekordnim obimom doprinosa za prvu polovinu godine, obezbeđujući toliko potrebno bespovratno i koncesiono sufinansiranje.

Kovid-19 je ozbiljno uticao na trgovinske tokove i dostupnost sredstava za finansiranje trgovine, tako da je EBRD povećala podršku trgovini u okviru svog  Programa za olakšavanje trgovine.

U prvoj polovini 2020. godine Banka je finansirala preko 1.000 trgovinskih poslova sa rekordnim prometom od 1,9 milijardi evra. Povećala je svoj limit ukupne izloženosti u okviru programa za 50 odsto na 3 milijarde evra.

Pored fokusiranja na hitan odgovor na koronavirus, EBRD radi na tome da osigura da oporavak od pandemije bude otporan na udare i održiv i u skladu sa globalnim klimatskim ciljevima kojima su predviđene obaveze prelaska na niskougljeničnu ekonomiju.

U julu je EBRD predstavila  ambiciozne predloge da postane većinski „zelena“ banka do 2025. godine.

Prvi projekat realizovan u okviru Paketa solidarnosti bio je instrument vredan 145 miliona evra, namenjen Banci Afrike – BMCE grupi u Maroku, koja je obezbedila podršku za trgovinske aktivnosti, kao i finansiranje za preduzeća koja su zabeležila pad prometa i profitabilnosti.

Pored finansijskih ulaganja, EBRD se koncentrisala na svoj rad u oblasti sektorskih politika kako bi pomogla ekonomijama u svojim regionima da odgovore na uticaj pandemije. Činjenica da je Srbija u aprilu postala punopravna članica Međunarodnog žitarskog saveta pozdavljena je kao krupan korak ka podsticanju poljoprivrednog potencijala zemlje zahvaljujući čvršćoj integraciji u međunarodna tržišta.

Related Posts