EBRD tokom prošle godine u Srbiju uložio rekordnih 679 miliona evra

by Vesna Lapčić

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) saopštila je da je tokom 2020. godine u Srbiju uložila rekordnih 679 miliona evra. Kako se navodi u saopštenju, tim investicijama su rešavane hitne potrebe domaće privrede rad „snažnog, održivog i inkluzivnog oporavka“.

Naglašava se da je najveći deo sredstava, u iznosu od 576 miliona evra, plasiran ka privatnom sektoru i malim preduzećima, kroz direktno finansiranje ili putem finansijskih institucija.

Kroz program za oporavak od posledica krize izazvane virusom COVID-19 EBRD je kroz hitnu proceduru plasirala 145 miliona evra komercijalnim bankama za održavanje likvidnosti privrede i malih i srednjih preduzeća i taj program će biti aktivan i tokom 2021. godine, ukoliko bankama zatreba dodatna likvidnost da podrže privredu.

Ostatak finansiranja ERBD odnosio se na programe koji podržavaju žensko preduzetništvo, ulaganje u konkurentnost, hipotekarne kredite za stanovništvo, programe za podršku investicija u energetsku efikasnost kao i program za podršku trgovinskih tokova privrede.

Pored kreditnih linija, korisnici su imali priliku da po uspešnoj implementaciji projekta dobiju i podsticajne grantove i besplatnu tehničku pomoć koju finansiraju Evropska unija i drugi donatori.

Za izgradnju boljih infrastrukturnih veza u zemlji i regionu, banka je obezbedila zajam od 85 miliona evra za izgradnju deonice Niš-Pločnik “Autoputa mira” koja će povezati Srbiju sa Kosovom i sa albanskom lukom Drač.

ERBD je finansirala i projekat izgradnje optičke širokopojasne mreže u ruralnim oblastima, čime će preko 600 škola u selima dobiti pristup internetu.

Uz pomoć EBRD-a, Vlada Srbije je kreirala i strategiju upravljanja javnim preduzećima koja su u državnom vlasništvu, koja definiše razloge za državno vlasništvo i smernice za rad i bolje korporativno upravljanje u državnim preduzećima.

Izgradnja nove deponije i postrojenja za proizvodnju energije iz otpada u Vinči započeta je prošle godine, kako se navodi, dobro napreduje, a ERBD je za taj projekat izdvojila 128 miliona evra.

U Subotici je završena modernizacija infrastrukture za vodu i otpadne vode, poduhvat koji je takođe podržan od EBRD-a, Evropske unije i bilateralnih donatora u okviru Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Tokom 2021. godine, prioriteti ERBD u Srbiji, kako se naglašava, ostaće pružanje pomoći u oporavku ekonomije od posledica pandemije  i promovisanje zelenog i održivog rasta uz ulaganje u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

EBRD će nastaviti da sarađuje i sa komercijalnim bankama na poboljšanju pristupa finansiranju srpskim malim preduzećima.

Poseban fokus biće posvećen mladim preduzetnicima uz novi program koji podržava Švedska, kombinujući zajmove EBRD-a i koncesione finansije donatora za bolji pristup finansiranju i savetima za mlade preduzetnike.

Kao podrška razvoju zelene ekonomije u Srbiji, zajedno sa opštinskim i državnim institucijama u Srbiji, EBRD će nastaviti da radi na identifikovanju projekata koji će podržati poboljšanje energetske efikasnosti u javnim i stambenim zgradama.

Banka takođe sa opštinama istražuje projekte korišćenja obnovljive energije (solarne i geotermalne) za sisteme daljinskog grejanja i hlađenja.

EBRD inače je odgovorila na pandemiju koronavirusa rekordnim ulaganjem od 11 milijardi evra 2020. godine kroz 411 projekata, rešavajući hitne potrebe u 38 ekonomija zemalja u koje ulaže.

Izvor: Pixabay.com

Related Posts