EBRD: 160 miliona evra bespovratnih sredstava za zemlje Zapadnog Balkana

by Vesna Lapčić

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD),  Evropska unija i bilateralni donatori jačaju svoju angažman na Zapadnom Balkanu. Tokom 21. sastanka Upravnog odbora Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) koji je održan juče, odobreno je 194 miliona evra bespovratnih sredstava koje su opredelili Evropska unija i bilateralni donatori za nove projekte u oblasti digitalne infrastrukture, životne sredine, transporta i energetike širom Zapadnog Balkana.

Ovi projekti biće dodatno finansirani kreditima EBRD-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija. Do sada, ukupan iznos bespovratnih sredstava koje su opredelili Evropska unija i bilateralni donatori u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan prelaze milijardu evra, dok ukupna ulaganja međunarodnih finansijskih institucija prelaze 5,6 milijardi evra.  

Bespovratna sredstva odobrena za projekte zemalja Zapadnog Balkana privući će još 400 miliona evra investicija EBRD-a, uključujući i za izgradnju tri nove deonice autoputa Koridor Vc u Bosni i Hercegovini, dve nove deonice Koridora X u Severnoj Makedoniji, obnovu kosovske železničke infrastrukture, sistema za otpadne vode i kanalizacionu mrežu u Gnjilanu, Kosovo, i izgradnju širokopojasne internet mreže za škole u ruralnim krajevima u ​​Srbiji.

Pored toga, EBRD i Evropska unija su potpisali ugovor o dodatnih 45 miliona evra za dva programa koje EBRD sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana: Saveti za mala preduzeća i Regionalni program energetske efikasnosti – program koji pruža podršku za poboljšanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i u javnim zgradama i sprovodi se u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom (KfW). 

Investicioni okvir za Zapadni Balkan kombinuje donatorska sredstva i sredstva međunarodnih finansijskih institucija namenjena za projekte zemalja Zapadnog Balkana koji imaju za cilj osnaživanje povezanosti unutar regiona i sa zemljama Evropske unije, kao i jačanje društveno-ekonomskog razvoja u regionu.

Od osnivanja Investicionog okvira za Zapadni Balkan 2009. godine, kao rezultat izgrađeno je više od 800 km puteva, uključujući regionalne i nove deonice autoputeva koje povezuju Zapadni Balkan sa glavnim evropskim saobraćajnim koridorima. Preko 2,3 miliona ljudi dobilo je pristup sistemima za pročišćavanje vode i otpadnih voda, a blizu 100 000 učenika dobilo je obnovljene ili nove školske objekte.

Projekti koji se finansiraju iz sredstava Investicionog okvira za Zapadni Balkan su takođe omogućili poboljšanja u energetskom sektoru ulaganjem u obnovljive izvore energije i projekte energetske efikasnosti za stambena domaćinstva i preduzeća, doprinoseći značajnom smanjenju nivoa CO2 u regionu.

EBRD je jedan od osnivača i menadžer fonda Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Investicije EBRD-a u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan uključuju, na primer, obnovu vozila javnog gradskog prevoza u Beogradu, izgradnju postrojenja za otpadne vode u Bijeljini, izgradnju deonica koridora Vc u Bosni i Hercegovini, sanaciju železnica u Albaniji i Severnoj Makedoniji.  

„Nakon deset godina uspešne saradnje u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan, Evropska unija i partneri postigli su veliki uspeh obezbedivši više od milijardu evra bespovratnih sredstava, uz 5,5 milijardi evra potpisanih kredita od međunarodnih finansijskih institucija. Naša saradnja dovela je do opipljivih rezultata na terenu: ljudi svakodnevno imaju koristi od boljih saobraćajnih veza, boljih energetskih sistema, uključujući i tranziciju ka čistoj energiji, preduzeća postaju konkurentnija, a ekonomije u regionu zelenije i integrisanije“, rekao je Colin Volf, Šef regionalne saradnje i programa za Zapadni Balkan, DG NEAR, Evropska komisija.

Žužana Hargitai, regionalna direktorka EBRD-a za Zapadni Balkan, dodala je: „Blisko sarađujemo sa našim partnerima na izgradnji zelene i održive ekonomije na Zapadnom Balkanu. Naš rad u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan je ključan za postizanje ovog cilja i zasnovan je na udruživanju resursa na efikasan način, koordinisanju politika, saradnji između donatora i međunarodnih finansijskih institucija, kao i vlasništvu država čime postižemo snažne rezultate.“

Investicioni okvir za Zapadni Balkan je zajednička inicijativa Evropske unije, međunarodnih finansijskih institucija, bilateralnih donatora i vlada zapadnog Balkana i osnovana je da podrži društveno-ekonomski razvoj i pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

Related Posts