Banke ni ove godine ne mogu da isplate dividende

by Vesna Lapčić

Banke koje posluju u Srbiji ni ove godine neće moći da isplaćuju dividende svojim akcionarima, jer je produženo važenje Sporazuma radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima pandemije, koji su lane zaključile NBS i poslovne banke, prenosi Tanjug.

Kako u Centralnoj banci kažu, uslovi pod kojima banke mogu da raspodeljuju dobit akcionarima, kao i kada je za ovu isplatu neophodno prethodno odobrenje NBS regulisani su odredbama Zakona o bankama. Smatrajući da zbog epidemije koronavirusa i vanredne zdravstvene situacije, treba biti oprezan u raspodeli dobiti, centralna banka je lane sa poslovnim bankama koje posluju u Srbiji, zaključila Sporazum radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i prevencije rizika uzrokovanih pandemijom kovida-19.

„Imajući u vidu da aktuelna vanredna zdravstvena situacija i dalje traje i utiče na brojne sfere društva i ekonomije, odredbe navedenog Sporazuma su i dalje na snazi, a očekivanje i stav NBS oko opreznog pristupa u raspodeli dobiti i isplati dividendi nije se promenio“, navode u centralnoj banci. Dodaju da će Narodna banka i u narednom periodu, u saradnji sa svim učesnicima na tržištu nastaviti da preduzima aktivnosti kojima bi se očuvao dostignuti nivoa stabilnosti finansijskog sistema u Srbiji.

Related Posts