Đorđo Markeđani: Tradicionalnim rizicima se pridružuju i novi – sajber i odgovornost

by Vesna Lapčić

„Tradicionalni rizici neće nestati, kako za stanovništvo tako i za kompanije, ali će biti dopunjeni nedavno prepoznatim pretnjama kao što su katastrofalni događaji, sajber rizici i rizici koji se odnose na odgovornost u vezi sa životom i zdravljem“, rekao je Đorđo Markeđani, predsednik Izvršnog odbora DDOR Novi Sad u intervjuu najnovijeg broja magazina Svet osiguranja.

Kada su u pitanju građani, najznačajniji rizici će ostati u domenu ličnog integriteta – zdravlja i nezgode, rekao je on.

Kada je reč o poslovnom segmentu može se primetiti da, prema njegovim rečima, tradicionalni rizici, koji su uglavnom u vezi sa osiguranjem imovine, polako prelaze ka odgovornosti, a naročito ka odgovornosti prema trećim licima.

„Pandemija nas je naučila koliko se brzo i nekontrolisano uslovi poslovanja mogu promeniti, prekinuti lanac vrednosti (proizvodnje, transporta, usluga) i dovesti do ozbiljnih problema održivosti preduzeća. Ovakvi rizici se mogu osigurati, a naš posao je da podignemo svest o ovim i drugim novim rizicima koji postaju sve značajniji“, rekao je Markeđani.

Related Posts