Bruto devizne rezerve na kraju marta 14,3 milijarde evra

by Vesna Lapčić

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju marta iznosile su 14.275,5 miliona evra, što je za 852,8 miliona evra više nego u februaru.

Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 141% i više od šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju marta iznosile su 11.871,9 miliona evra i za 879,2 miliona evra povećane su u odnosu na kraj prethodnog meseca.

Povećanje bruto deviznih rezervi u martu rezultat je prvenstveno priliva po osnovu emitovanja dvanaestogodišnje evroobveznice Republike Srbije u evrima (970,9 miliona evra), obveznice do sada najduže ročnosti, na međunarodnom finansijskom tržištu krajem februara, u nominalnom iznosu od 1,0 milijardi evra po kuponskoj stopi od 1,65% i stopi prinosa 1,92%. Pored pomenute prodaje evroobveznice, neto prilivi u devizne rezerve tokom marta ostvareni su i po osnovu donacija, upravljanja deviznim rezervama i drugim osnovima (ukupno 88,1 milion evra). Navedeni prilivi bili su više nego dovoljni da pokriju odlive po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita i hartija od vrednosti (162,6 miliona evra), aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu (neto efekat po osnovu svop transakcija – 113,0 miliona evra) i odlive po drugim osnovima (ukupno neto 88,0 miliona evra).

Na povećanje deviznih rezervi u martu dodatno je uticao pozitivan efekat tržišnih faktora u neto iznosu od 157,4 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u martu iznosio je 468 miliona evra i bio je za 13 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva tri meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.525,8 miliona evra.

U martu, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u martu kupila i prodala isti iznos deviza (po 45,0 miliona evra). Posmatrano od početka godine, Narodna banka Srbije je, radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, neto prodala 50 miliona evra.

Related Posts