Banke preduzele mere za zaštitu zaposlenih i klijenata od COVID 19

by Vesna Lapčić

Banke u Srbiji prilagodile su svoj rad aktuelnoj situaciji u našoj zemlji i preduzele brojne mere kako bi zaštitile zdravlje klijenata i svojih zaposlenih, saopštilo je danas Udruženje banaka Srbije.

Sanitarni i higijenski standardi u filijalama podignuti su na najviši nivo, a pojedinačna uputstva razlikuju se u detaljima od banke do banke. Za ove mere banke su pripremljene od ranije i u skladu sa zakonskim obavezama i internim procedurama imaju adekvatne planove za postupanje u ovakvim situacijama.

Ono što je najvažnije za građane jeste preporuka da u ekspoziture dolaze samo ukoliko je neophodno, poštujući pritom propisane obrasce ponašanja, te da intenzivnije koriste digitalne kanale. Na raspolaganju su im opcije mobilnog i elektronskog bankarstva 24/7, kao i call centri i internet stranice banaka za informisanje. U skladu sa navodima Svetske zdravstvene organizacije građanima se savetuje da što više koriste bezgotovinske vidove plaćanja, kako bi izbegli dodir sa gotovim novcem.

„U situaciji u kakvoj je danas Srbija, kao i čitav svet, za građane je važno da imaju na raspolaganju pouzdane i bezbedne bankarske usluge. Kao neko ko je u svakodnevnom kontaktu sa svim finansijskim ustanovama, mogu da kažem da je bankarski sektor u Srbiji u potpunosti spreman da tu uslugu pruži“, kaže Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

Što se tiče zaštite zaposlenih u bankama, i tu su preduzete opsežne mere. Najčešće je u pitanju ukidanje sastanaka licem u lice i prelazak na digitalnu komunikaciju, ograničenje službenih putovanja, podizanje higijenskih standarda. Banke pojedinačno razmatraju opciju rada od kuće, ali tako da to nikako ne utiče na uslugu pruženu klijentima.

Udruženje banaka Srbije će redovno informisati medije i javnost o svim događajima od značaja za građane i druge korisnike bankarskih usluga u Srbiji.

Udruženje banaka Srbije

Related Posts