Autentično tumačenje – rešenje u korist građana, privrede i banaka

by Vesna Lapčić

Najavu donošenja Autentičnog tumačenja Narodne skupštine Republike Srbije odredbi zakona o zaštiti potrošača, o zaštiti korisnika finansijskih usluga i o obligacionim odnosima, Udruženje banaka vidi kao stavljanje tačke na višegodišnje sporenje oko opravdanosti bankarskih naknada, a koje je postalo ozbiljna pretnja stabilnosti finansijskog sistema, postignutom nivou makroekonomskog razvoja, a samim tim i standardu i interesima svih građana Srbije, navodi se u saopštenju.

„Banke u Srbiji od samog početka su na stanovištu da su naknade za troškove obrade kredita i druge usluge u potpunosti u skladu sa zakonom i u tumačenju Narodne skupštine vidimo potvrdu ispravnosti tog stava. Autentičnim tumačenjem poslovanje banaka u Srbiji vraća se u okvire pravne države i sigurnosti investicija, a Srbiju konačno oslobađa pozicije da je jedina zemlja u regionu i šire u kojoj se na sudu rešava pitanje naknada“, navodi se u saopštenju.

Autentično tumačenje doneće, kako kažu u UBS, direktnu korist građanima i privredi Republike Srbije. Ta korist je pre svega u veoma povoljnim uslovima kreditiranja, koji su omogućeni ranije postignutom stabilnošću i likvidnošću bankarskog sistema. Kao što smo više puta upozoravali, ta sigurnost, kao i poverenje između banaka i klijenata, ozbiljno su uzdrmani talasom tužbi, koji je generisan i podržan od određenih interesnih grupa.

„Verujemo da će upravo te interesne grupe biti najoštriji protivnici Autentičnog tumačenja, jer se trajnim rešavanjem ovog pitanja ugrožava njihov interes, koji se meri u milionima, ili desetinama miliona evra. Podsećamo da je prema dosadašnjoj praksi na svaki dosuđeni dinar u korist klijenta, čak 24 puta više dosuđivano u korist trećih lica, a koja su podrška kampanji protiv banaka i pokretanju talasa sudskih procesa. Ukidanjem masovnih procesa na gubitku je samo ta interesna grupa, dok su na dobitku i klijenti i banke, koji mogu da se vrate obnavljanju međusobnog poverenja i daljem poboljšanju uslova za sve korisnike bankarskih usluga u Srbiji.

Iako su same pretrpele značajna finansijske gubitke zbog talasa tužbi zbog naknada, banke u Srbiji izražavaju spremnost da još jednom pokažu dobru volju, time što neće osporavati do sada donete presude u korist klijenata, i neće tražiti povraćaj isplaćenih troškova,  na šta bi po osnovu Autentičnog tumačenja Narodne skupštine imale pravo“, kažu u UBS.

Related Posts