5 dominantnih situacija u ekonomiji i društvu koje utiču na biznis

by Vesna Lapčić

Biznis trendovi bili su tema trećeg predavanja SAM Akademije 2023. Predavači Srpske asocijacije menadžera Nebojša Bjelotomić, CEO, Digitalna Srbija i Slobodan Đinović, CEO, Orion telekom polaznike su upoznali sa glavnim karakteristikama trendova u biznisu, IT industriji, komunikacijama, društvu, kao i njihovim značajem za poslovanje u današnjim vremenima.

Bjelotomić je polaznike upoznao sa 5 dominatnih situacija u ekonomiji i društvu.

 1. Nedostatak kvalifikovane radne snage i promena u definicija radnog odnosa uticale su na to da se od pojednica očekuje kontinuirano obrazovanje, a od kompanija da to obezbede. Sve prisutniji je rad od kuće, kao jedna od tekovina pandemije, kao i  „freelancing“. Opšti svetski trend – nedostatak zaposlenih.
 2. Trend nedostatka radne snage dovodi do drugog trenda – Auomatizacije/dehumanizacije – radnih mesta, radnih pocesa i industrijskih grana – ako nemamo dovoljno ljudi, poslove će raditi roboti. Ljudi je sve manje, a automatizacije je sveprisutnija.
 3. Komunikacija – česte promene kanala i platformi (primer Facebooka-a i njegove zamrlosti, rast TikTok-a); trend jurenja korisnika preko mreža; podela mreža za privatnu/poslovnu komunikaciju. Pristup korisniku je vrlo važan, jer je najveća vrednost vreme koje ljudi provode na društvenim mrežama, zbog toga se često postavlja pitanje kredibilnosti aplikacija i kako zaintresovati korisnika za udubljivanje u članke koje vide.
 4. Personalizacija u real time-u: korišćenje internih i eksternih podataka o navikama korisnika i davanje saveta/ponuda/informacija u skladu sa tim – sada se sve to očekuje u realnom vremenu.
 5. AI –  veštačka inteligencija; termin nastao 1955. godine, ali se pravim početkom smatra se 1978. godina uvođenjem neuralnih mreža. Chat GPT-a je izazvao veliku promenu i postoji tendencija da je ovo zaista nešto sa čime ćemo živeti – da nas kompjuter razume; zato pažnja treba da se usmeri na mašinsko učenje i computer vision – kompjuterski vid.
 • Computer vision je ono što govori mašini šta se nalazi ispred nje (primer su samovodeći automobili) – same mašine čine da saobraćaj bude brži, nego kada njim upravlja čovek. A to dovodi do smanjenja broja vozila i smanjenja proizvodnje, pa je pitanje šta će se desiti sa fabrikama, poslovima, prostorima, jer imamao primere da parkinzi postaju parkovi, pumpe se prilagođavaju.
 • Ukoliko 1% populacije shvati upotrebu veštačke inteligencije, znaće da istu obuči u korist ljudi. Jer je najvažnije pitanje današnjice – kako će se buduće društvo razvijati u skladu sa ovakvim promenama ?

Izuzetno je važno birati svoje izvore znanja i informacija, definitivno ući u dublju konotaciju i razumevanje sadržaja kojim se bavimo.

 Slobodan Đinović, CEO Orion telekoma, osvrnuo se i na:

 • Nebankarsko finansiranje: korporativne obveznice i fondovi se kod nas sporije razvijaju, jer je naše tržište bankocentrično; međutim pitanje je da li će definisani načini plaćanja/finansiranja biti održivi sa svim trendovima koji dolaze.
 • 3 principa za uspeh svakog posla (sveto trojstvo):
 1. Vizija i plan
 2. Strategija i disciplina
 3. Jedinstvo u sprovođenja plana
 • Ljudi sve više počinju da donose odluke na osnovu svoje intuicije. Tako da dolazimo do zaključka da nas prethodno stečena znanja samo opterećuju, jer ljudi znaju više nego što misle da znaju. Sve više pažnje poklanja se proceni rizika – predviđanje budućnosti na osnovu statistike, prethodno stanje se projektuje na budućnost, zaključak je da se situacije ponavljaju, a rešenja postoje.
 • Veštačka inteligencija će prvo zameniti kodiranje. Da li znamo šta je prioritet u odnosu na principe poslovanja? Nove veštine su ključne i one su važna investicija; a to je pored ostalog – prepoznavanje slučajnosti koje prelaze u trend, a onda postaju pravilo.
 • Trend pokazuje ispravnost operativnog plana; indikator je ralizacije budžeta; pokazuje nova tržišna kretanja.
 • Content is KING, odnosno sadržaj je od najveće važnosti.
 • Data i Big screens – revolucija u tehnologiji; od mapa preko GPS do velikih ekrana, menjaće našu percepciju funkcionisanja.
 • Promene se dešavaju i na polju energije i elektromobilnosti. Autoindustrije takođe moraju da se prolagode novim trendovima.

 

Related Posts