Uvedene dodatne olakšice za nosioce statusa ovlašćenih privrednih subjekata

by Vesna Lapčić

U Privrednoj komori Srbije su predstavljene nove olakšice koje je Uprava carina uvela za sve kompanije, nosioce statusa ovlašćenih privrednih subjekata (AEO). Nove olakšice za nosioce statusa ovlašćenih privrednih subjekata (AEO) podrazumevaju da će za njih od sada biti otvoreni posebni šalteri u svim carinskim ispostavama u kojima za to postoje tehnički uslovi, omogućena upotreba zajedničkog obezbeđenja sa smanjenim iznosom, data prednost u slučaju podnošenja zahteva za bilo koje drugo odobrenje, a predviđena je i upotreba posebnih saobraćajnih traka tamo gde za to postoje infrastrukturne mogućnosti.

U Srbiji status AEO privrednog subjekta ima 47 kompanija.

One ostvaruju 4,3 milijarde evra prihoda i zapošljavaju više od 35.000 ljudi. Posluju, kako u oblastima trasporta i logistike, energetike, tako i u proizvodnim delatnostima, od prehrambene industrije do farmacije.

“Ove kompanije stekle su AEO status, u spoljnotrgovniskom poslovanju poznat kao status ovlašćenog privrednog društva, ispunjavajući veoma zahtevne, transparentne i međunarodno priznate preduslove. Koristeći prednosti tog statusa, one u velikoj meri ubrzavaju spoljnotrgovinsku razmenu i doprinose sopstvenoj i konkurentnosti naše privrede u celini. Danas uručujemo sertifikate kompanijama koje su u poslednjih godinu dana stekle status AEO, čime se njihov broj u Republici Srbiji popeo na 47. Ujedno predstavljamo i nove prednosti tog statusa koje su obezbeđene kroz njegovo međusobno priznavanje u okviru zemalja Otvorenog Balkana, ali i drugih zemalja koje su prihvatile i priznale naše sertifikate. Procenjujem da će već u sledećoj godini, učešće ovih kompanija u ukupno podnetim izvoznim i uvoznim deklaracijama u našoj zemlji preći 50%. To jasno govori o koliko ozbiljnim i kvalitetnim kompanijama se radi“, naglasio je direktor Uprave carina Branko Radujko.

Foto: Pixabay.com

Related Posts