Uprkos krizi Triglav Grupa ostvarila rast premije u prvom kvartalu

by Vesna Lapčić

Tokom izmenjenog načina poslovanja usled pandemije, Triglav grupa postigla je rast premije na većini svojih tržišta i u sva tri segmenta osiguranja, i obračunala 10 posto više konsolidovane bruto premije osiguranja (348,9 miliona eura) nego u istom periodu prošle godine. Tromesečna dobit pre oporezivanja u iznosu od 26,4 miliona eura bila je 12 posto manja nego pre godinu, što je pre svega posledica masovnih štetnih događaja u prvom tromesečju (zemljotres u Zagrebu i nevreme sa gradom u Sloveniji). Kombinovani koeficijent iznosio je povoljnih 93,9 posto. Uslovi u poslovnom okruženju zbog pandemije prouzrokovali su pad vrednosti finansijskih investicija, ali nisu značajnije uticali na poslovni rezultat Grupe u prvom tromesečju godine. Grupa na osnovu analize scenarija procenjuje da u nastavku godine može doći do smanjenja planiranih godišnjih kategorija poslovanja i predviđa da pouzdaniju procenu o tome može imati nakon šest meseci. Trenutno se procenjuje da je njen porfolio osiguranja i investicija dovoljno otporan, a pozicija kapitala odgovarajuća i da se može uspešno nositi s uvećanim rizicima koji proizlaze iz aktuelnih prilika. Grupa ostaje predana svojoj viziji da usresređenošću na stranku dinamično razvija nove načine poslovanja koji su temelj odgovornog dugoročnog razvoja Grupe i da istovremeno posluje isplativo i sigurno. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe, je u prvom kvartalu 2020. godine postiglo rast ukupne premije osiguranja od 19% (obračunato u evrima) u odnosu na isti period prethodne godine.

Uslovi poslovanja i uticaj na poslovni rezultat. Prvo tromesečje ove godine obeležila je pandemija COVID-19, koja je prouzrokovala pogoršanje ekonomskih uslova, strmoglavi pad međunarodnih finansijskih tržišta i promenjene poslovne i finansijske uslove poslovanja. Uz poštovanje zaštite zdravlja svih zaposlenih i klijenata, Triglav grupa uspešno je prilagodila način svog poslovanja promenjenim  uslovima na pojedinim tržištima. Primenom sveobuhvatnog pristupa u prodaji, kao i povezanim digitalnim i drugim rešenjima za poslovanje na daljinu, klijentima je i dalje omogućena kompletna ponuda. Reakcije kljenata i analize pokazuju da su klijenti Triglava zadovoljni uslugama.

Udeo dobiti pre oporezivanja koji proizlazi iz osiguravajuće-tehničkog dela poslovanja iznosio je 15,3 miliona eura (indeks 78). Dobit iz finansijskih investicija delatnosti osiguranja u iznosu 10,8 miliona eura računovodstveno gledano viša je nego prošle godine (indeks 132) zbog određenih usklađivanja sastava portfolija životnih osiguranja, dok su se prihodi investicionog portfolija imovinskih i zdravstvenih osiguranja očekivano smanjili zbog manje dobiti od prodaje finansijskih investicija.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: „Iako se ekonomski uslovi pogoršavaju, u prvom tromesečju ove godine nisu negativno uticali na deo premije našeg poslovanja. Procenjujemo da su portfolija osiguranja i investicija Triglav Grupe dovoljno otporni, da je pozicija kapitala odgovarajuća, kao i da se možemo uspešno suočiti s povećanim rizicima koje u poslovno okruženje donose prilike zbog pandemije novog koronavirusa. Masovni štetni događaji u prvom kvartalu godine u poređenju sa prošlom godinom smanjili su tromesečnu dobit. Takve štete, posebno ako nastanu u prvom kvartalu, uzrokuju godišnju volatilnost poslovnog rezultata, ali procenjujemo da zbog našeg godišnjeg agregatnog programa reosiguranja neće znatnije uticati na ispunjavanje ciljeva na godišnjem nivou.“

Rast premije i povoljan kombinovani koeficijent. Grupa je obračunala 10 posto više konsolidovane bruto premije osiguranja (348,9 miliona eura) u odnosu na isti period prošle godine. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja. Masovni štetni događaji povećali su tehnički rezultat što je pogoršalo kombinovani koeficijent Triglav Grupe, koji je uprkos tome iznosio povoljnih 93,9 odsto.

Troškovna efikasnost. Ukupni troškovi rada delatnosti osiguranja u prvom tromesečju iznosili su 64,3 miliona eura. Njihov rast od 5 posto manji je od planiranog i na prvom mestu predstavlja posledicu većih troškova dobijanja osiguranja i troškova rada zbog rasta premije osiguranja.

Triglav grupa u Srbiji

Triglav Osiguranje Beograd u Q1 2020 godine nastavlja praksu iz 2019. godine i beleži dvocifreni rast obračunate bruto premije osiguranja (neživotna osiguranja 16%, životna osiguranja 62%) u odnosu na isti period prethodne godine. Usled bržeg rasta Društva u odnosu na tržište, Društvo nastavlja trend povećanja tržišnog učešća, kako ukupno tako i gotovo po svim vrstama osiguranja, gde je u prvom kvartalu zabeležen dvocifreni rast. Učešće na tržistu osiguranja u Republici Srbiji na kraju 2019. godine prema kriterijumu fakturisane premije iznosi 6,4% (rast od 0,6 procentna poena).

„Iako ćemo posledice pandemije virusa COVID 19 osetiti tokom cele godine, koja će nesumljivo biti veoma izazovna za poslovanje i na lokalnom i na globalnom nivou, planiramo da nastavimo trend dobrog poslovanja iz prvog kvartala kroz dalje povećanje fokusa na klijente i njihove potrebe, podsticanje produktivnosti zaposlenih i troškovnu optimizaciju“, ističe Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja a.d.o. Beograd.

Related Posts