UNIQA putno osiguranje: šta pokriva i kako ga produžiti iz inostranstva?

by Vesna Lapčić

Putno osiguranje je od velike važnosti za svakog ko boravi u inostranstvu. Ukoliko tokom trajanja pandemije i proglašenog vanrednog stanja boravite u inostranstvu, važno je da znate šta putno osiguranje pokriva u ovakvoj situaciji i kako ga možete produžiti iz inostranstva.

Polisa putnog UNIQA osiguranja pokriva bolničko i vanbolničko lečenje naših građana za vreme boravka u inostranstvu nastalo usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja. Standardni paket putnog osiguranja, pokriva troškove lečenja u inostranstvu do iznosa od 30.000 evra. Izuzetak su epidemije i pandemije proglašene na teritoriji na kojoj korisnik osiguranja boravi.

To znači da, ukoliko se tokom boravka u inostranstvu desi iznenadna bolest ili nesrećni slučaj, za aktiviranje putnog osiguranja korisnici su u obavezi da pozovu UNIQA Centar za pomoć (na fiksni broj: +381 11 36 36 955 ili Viber broj: +381 63 36 75 99) koji potom klijenta upućuje u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Ukoliko se utvrdi da je klijent oboleo od korona virusa, dalji zdravstveni tretman se vrši u skladu sa zdravstvenim protokolom zemlje u kojoj osiguranik boravi. 

To znači da nadležna država u skladu sa svojim protokolima propisuje smeštaj i lečenje obolelih i sama snosi troškove lečenja obolelih od virusa COVID -19.

Za sve druge medicinske usluge, UNIQA polisa putnog osiguranja može se regularno koristiti na datoj teritoriji.

Korisnici UNIQA putnog osiguranja koji se trenutno nalaze u inostranstvu svoju polisu putnog osiguranja mogu produžiti pozivanjem UNIQA Kontakt centra na broj +381 11 20 24 100 ili 0800 201 301 (besplatan broj za pozive iz Srbije). Radi lakše i brže komunikacije, polisu može produžiti i osoba bliska klijentu, a nalazi se u Srbiji.

Related Posts