U industriji osiguranja ima mesta za inventivne ljude

by Vesna Lapčić

“Većina poslodavaca, pa i osiguravači, imaju očekivanja prema novim zaposlenima kad je reč o nivou njihovog obrazovanja, i uglavnom mere da li su njihova očekivanja ispunjena. Ja bih da pitam: šta smo mi kao osiguravači učinili da naš sektor učinimo atraktivnim i izazovnim da privučemo mlade? Mi vapimo za ljudima koji su spremni da razmišljaju kritički, da rešavaju probleme i da prihvataju obavezu permanentnog obrazovanja, jer se ono ne završava školovanjem”, rekao je Zoran Blagojević, predsednik Izvršnog odbora Wiener Stadtische osiguranja na Kopaonik Biznis Forumu, na panelu o obrazovanju.

Aleksandar Baucal sa Filozofskog fakulteta u Beogradu ukazao je na model školovanja u kojem se ne podstiče inicijativa već reprodukovanje gradiva koje pritom ne prati dešavanja u realnosti, pa je to jedan od uzroka za nedostatak mladih ljudi koji ulaze u privredni sector koji se uključuju u inovacije i kritičko razmišljanje.

Projektno učenje i učenje kroz istraživanje pozitivno bi uticalo na nivo obrazovanja mladih, i na njihovo lakše uklapanje u privredu, rekla je profesorka emerita Milena Dragićević Šešić sa Fakulteta dramskih umetnosti.

Related Posts