Triglav osiguranje: Tokom polugodišta povećan obim poslovanja, visoki gubici u zdravstvenom osiguranju

by Vesna Lapčić

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd povećalo je ukupni obim poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine za 23 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, na iznos od 56 miliona evra. Na kraju prvog kvartala ove godine, Društvo je uzelo tržišno učešće od 8,1 odsto i zadržalo peto mesto na srpskom tržištu, na kojem posluje 16 osiguravajućih društava.

Triglav osiguranje Beograd kontinuirano ostvaruje rast tržišnog učešća. Dobro poslovanje i sve veće poverenje klijenata omogućili su nam stabilnost i fleksibilnost poslovnog modela koji uspešno odgovara na dinamičke izazove poslovnog okruženja i prilagođava vrednosti kompanije potrebama klijenata. Vođeni misijom kreiranja sigurnije budućnosti za sve, nastavićemo da dosledno primenjujemo stratešku orijentaciju i ciljeve ka stvaranju kvalitetnog i jedinstvenog iskustva klijenata, razvoju uslužno orijentisanih poslovnih modela i ekosistema i uvođenju inovativnih procesa uz pomoć savremenih tehnologija,“ istakao je dr Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

Grupa Triglav

U prvom polugodištu, „Grupa Triglav” je povećala ukupan obim poslovanja na 955,4 miliona evra i ostvarila poslovni rezultat pre oporezivanja od 10,5 miliona evra. Ovogodišnje neočekivano ograničenje cene dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji izazvalo je visok gubitak u segmentu zdravstvenog osiguranja, koji je na polugodišnjem nivou iznosio 30,9 miliona evra, što se značajno odražava i na polugodišnji rezultat „Grupe Triglav”. Prirodne katastrofe u Sloveniji i regionu, posebno oluje, grad i poplave u julu i avgustu, izazvale su istorijski visoke gubitke za „Grupu Triglav”. Njihova trenutna procena dostiže između 150 i 200 miliona evra. Uzimajući u obzir reosiguravajuće zaštite, procenjuje se da će njihov negativan uticaj na dobit Grupe biti između 40 i 50 miliona evra. Grupa procenjuje da će zbog gubitaka u segmentu zdravstvenog osiguranja i šteta od prirodnih katastrofa njen godišnji poslovni rezultat pre oporezivanja biti oko 80 odsto manji od planiranog. Procena je zasnovana na pretpostavci normalnih odštetnih zahteva do kraja godine. Uprkos zahtevnim okolnostima, Grupa održava kapitalizaciju na odgovarajućem nivou i adekvatno je likvidna. Čak i u zahtevnim okolnostima, dosledno sprovodi strategiju rasta, razvoja i održivih ambicija.

Related Posts