Rast premije Triglav osiguranja u prvom polugodištu

by Vesna Lapčić

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd povećalo je ukupnu premiju u prvom polugodištu 2022. godine za 13 posto u odnosu na isti period prethodne godine, na iznos od 42,9 miliona evra. Premija u životnim osiguranjima je zabeležila pad, dok je u neživotnim osiguranjima porasla za 16 posto. Društvo u prvoj polovini 2022. godine beleži rast premije u gotovo svim segmentima neživotnog osiguranja, a naročito u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, kasko osiguranju vozila i imovinskim osiguranjima. Očekujemo nastavak trenda rasta premija u skladu sa razvojnim aktivnostima u pravcu digitalne transformacije i razvoja uslužno orijentisanih poslovnih modela i ekosistema.

U prva tri meseca 2022. godine Društvo je povećalo svoje tržišno učešće na 8,0 posto (u istom periodu 2021. godine iznosilo je 7,7 posto) i zadržalo peto mesto na srpskom tržištu, na kojem posluje 16 osiguravajućih društava. Rast premije Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd u prvom kvartalu ove godine bio je veći od rasta srpskog tržišta osiguranja za 5,0 procentnih poena.

„Triglav grupa je ojačala svoju poziciju na tržištu osiguranja u Srbiji. U skladu sa misijom kreiranja sigurnije budućnosti, Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd je i u uslovima specifičnog poslovnog okruženja prouzrokovanog daljim pandemijskim, ali i uvećanim inflatornim i makroekonomskim pritiscima usled globalnih poremećaja, obezbedilo stabilan i siguran rast“ – istakao je dr Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

Grupa Triglav

Grupa Triglav ostvarila je dobre rezultate u zaoštrenim uslovima poslovanja u prvoj polovini godine.  U odnosu na prvo polugodište prošle godine, ukupne prihode je povećala za 11 procenata (861,2 miliona eura) i povećala obim zaračunate bruto premije osiguranja za 9 posto (797,2 miliona eura). Ostvarila je rast premije u svim segmentima osiguranja (najveći rast od 11 posto ostvaren je u imovinskim osiguranjima) i na svim tržištima regije na kojima posluje. Ostvarena polugodišnja konsolidovana dobit pre oporezivanja u iznosu od 57,5 ​​miliona eura veća je za 2 posto u odnosu na prošlu godinu u istom periodu, a na nju su uticali povećani obim poslovanja, uspešno upravljanje inflatornim pritiscima i drugim uticajima okoline, te negativni prinosi na finansijska ulaganja. Grupa je zadržala svoju finansijsku snagu uz adekvatnost kapitala u ciljanom rasponu. Procenjuje da će ostvariti planiranu godišnju dobit, ali istovremeno upozorava da su rizici ostvarivanja ciljane dobiti značajno povećani zbog negativnih uticaja iz poslovnog okruženja. U skladu sa osveženom strategijom do 2025. godine, Grupa provodi niz aktivnosti u smeru fokusiranja na stranke, digitalne transformacije i održivog razvoja.

 

 

Related Posts