Počela 56. Generalna skupština Saveta biroa zelene karte

by Vesna Lapčić

U organizaciji Udruženja osiguravača Srbije, u Beogradu je svečano otvorena 56. Generalna skupština Saveta biroa zelene karte. Ovo je prvi put za skoro 7 decenija članstva naše države u toj instituciji da smo organizatori najvećeg godišnjeg skupa, kojem prisustvuje oko 150 delegata iz 47 država.

Osnovni cilj Biroa zelene karte je briga o oštećenima u saobraćajnim nezgodama, bez obzira na to da li je reč o putnicima u domaćem saobraćaju ili licima koja su pretrpela štetu van granica svoje države, izjavila je otvarajaći Generalnu skupštinu predsednica Saveta Sandra Schwartz. Uvek smo fokusiranu na našu osnovnu svrhu, a to je zaštita žrtava i na ovoj Skupštini ćemo govoriti o unapređenju komunikacije među članicama Sistema, što će dodatno povećati bezbednost učesnika u međunarodnom saobraćaju. Sandra Schwartz je dodala i da je važno imati članice, poput Udruženja osiguravača Srbije, koji su posvećeni sistemu jer krajnju korist od toga imaju svi učesnici u saobraćaju i oštećena lica. Trenutno je, kako kaže, najveći izazov za Sistem zelene karte veliki broj izbeglica u Evropi, ali se svakodnevno radi na pronalaženju rešenja u cilju zaštite tih osoba.

Generalnoj skupštini se u ime Vlade Republike Srbije obratio i ministar finansija Siniša Mali koji je naglasio važnost činjenice da su naši vozači u svemu izjednačeni u pravima i obavezama sa vozačima iz EU. “Srpsko tržište osiguranja je i uslovima krize izazvane pandemijom očuvalo likvidnost i solventnost čime je omogućen stabilan razvoj tržišta osiguranja. Kada su u pitanju obaveze po štetama u inostranstvu, osiguravajuća društva koja posluju u Republici Srbiji su disciplinovana i odgovorna, što potvrđuje da korektni odnosi donose najbolje rezultate” izjavio je ministar Siniša Mali i dodao da se osiguravači mogu osloniti na snažnu i stabilnu Srbiju.

Činjenica da je Udruženje osiguravača Srbije domaćin Generalne skupštine Saveta biroa zelene karte dokaz je da smo izuzetno uspešno radili i ispunjavali svoje međunarodne obaveze, u korist vozača iz Srbije, izjavio je generalni sekretar UOS Duško Jovanović. On je naglasio i da je srpsko tržište jedno od manjih u sistemu, sa oko 2,5 miliona vozila, ali da smo pri vrhu kada je u pitanju poslovanje po principima Saveta biroa. Jovanović je dodao i da bi bez sistema zelene karte, proces naplate štete od stranog osiguravajućeg društva teško funkcionisao, zbog neusaglašenosti propisa pojedinih država. Ipak, u centru svega je interes oštećenog, koji neće biti ugrožen zahvaljujući tom Sistemu, dodao je generalni sekretar UOS.

Inače, Sistem zelene karte osnovan je 1949. godine na inicijativu Ekonomske komisije UN za Evropu sa ciljem da lica koja su pretrpela štetu sa inostranim vozilom, budu zaštićena na isti način kao da je u pitanju sudar sa domaćim vozilom. Osim zaštite oštećenih, cilj mu je i da se izbegne da vozači na svakoj od granica država članica kupuju osiguranje, što bi maksimalno usporilo protok saobraćaja, kretanje ljudi i promet robe. Sastoji se od 47 država Evrope i pojasa oko Sredozemnog mora i bez tog sistema bio bi nezamisliv međunarodni saobraćaj motornim vozilima. Sistem zelene karte obuhvata 47 država Evrope i pojasa oko Sredozemnog mora.

 

Related Posts