Novi izvor finansiranja za SME sektor i nova prilika za ulaganje

by Vesna Lapčić

Građani i firme u Srbiji od danas preko platforme za „crowdinvesting“ (grupno finansiranje) Ventu.rs mogu da ulažu u domaća, lokalna preduzeća, kao i tehnološke startap kompanije sa potencijalom za rast, sa minimalnim prinosom od šest odsto na godišnjem nivou. Ventu.rs je prva „crowdinvesting“ platforma u Srbiji. Pokretanjem ove platforme srpskim malim i srednjim preduzećima omogućava se novi izvor finansiranja i proširuju se njihove mogućnosti da dođu do sredstava za ulaganje u dalji razvoj biznisa. Trošak za kompanije je u proseku 7,5 odsto na prikupljena sredstva i jedan odsto godišnje na preostali iznos duga iznose administrativni troškovi.

Platforma povezuje kompanije koje traže sredstva za finansiranje rasta i zainteresovana fizička ili pravna lica, koja mogu da postanu investitori za nekoliko minuta. Najmanji mogući iznos ulaganja je 100 evra. 

Stopa oporezivanja prinosa na kapital jeste 15 odsto, a teret poreza pada na kompaniju koja prikuplja novac.

„U svetu je ovakav način finansiranja rasta kompanija u ekspanziji, jer mali biznisi često nisu interesantni bankama, pa na ovaj način mogu da dođu do sredstava, ali i da pruže priliku postojećim kupcima-investitorima da učestvuju u njihovom uspehu, kao i da kroz brojne marketinške aktivnosti dođu do novih kupaca i prošire svoje tržište,“ kaže Luka Pejović, direktor Ventu.rs.

„Razvoj „crowdinvesting“ platforme je pionirski poduhvat za Srbiju koja ima jedan od najnerazvijenih sektora alternativnih finansijskih usluga u regionu. U izazovnim okolnostima i krizi zbog pandemije koronavirusa, ova platforma još više dobija na značaju. Ventu.rs omogućava da pomognemo našim lokalnim kompanijama da rastu uprkos krizi, koristeći digitalni alat prikladan zdravstvenim i bezbednosnim preporukama. Verujemo da će Ventu platforma biti snažan impuls razvoju preduzetništva i konkurentnosti u našoj zemlji“, kaže Dragana Stanojević, direktorka USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj, koji podržava razvoj platforme.

Zainteresovane kompanije mogu da se prijave na sajtu Ventu.rs, nakon čega prolaze detaljnu analizu koju sprovode finansijski stručnjaci revizorske kuće BDO Srbija, pravni tim kancelarije „Karanović & Partners“ i marketinški tim Ventu.rs. Samo one kompanije koje ispune sve kriterijume mogu naći mesto na platformi. Na ovaj način Ventu.rs se maksimalno trudi da rizik investicije svede na minimum.

Sa svim investitorima digitalnim putem se potpisuju ugovori o pozajmici u formi subordiniranog zajma, na period od tri ili više godina i uz minimalnu fiksnu kamatnu stopu od 6% godišnje. Takođe, investitori mogu dobiti i bonus kamatu čiji iznos zavisi od poslovnog uspeha kompanije.

Investitori prema instrukcijama iz sistema svoj novac uplaćuju na namenski račun u Direktnoj Banci, sa koga se u slučaju uspeha kampanje i dostizanja ciljanog iznosa investicije, sredstva prosleđuju kompaniji, a u slučaju da kampanja ne bude uspešna vraćaju investitorima po isteku trajanja kampanje. Za svaku kompaniju pojedinačno se određuje šta je minimum prikupljenog novca da bi kampanja bila uspešna, a šta je maksimum.

Domaće kompanije već pokazuju veliko interesovanje za pristup platformi, a prva kompanija koja će prikupljati sredstva za rast je Bubaja d.o.o, koja stoji iza brendova „Zdrawo slatko“ i „RO!“. Minimalni iznos za ovu kompaniju je, na primer, 30.000 evra.

„Cilj kampanje je da se prikupe sredstva za rast proizvodnje i izlazak na tržište EU gde već postoji interesovanje za naše proizvode. Uz Vašu podršku do tog cilja možemo doći brže i lakše,“ kaže osnivač Veljko Milićević.

O Ventu.rs

Ventu.rs je prva internet platforma za grupno investiranje (crowdinvesting) u Srbiji. Zadatak Ventu.rs je da mala i srednja preduzeća i startape kojima je potreban kapital za rast spoji sa zainteresovanim licima i kompanijama koje žele da investiraju. Zajednički je projekat kompanije BDO Business Advisory iz Beograda i kompanije CONDA iz Austrije.

BDO Business Advisory je konsultantska kompanija osnovana 1992. godine i deo je BDO International, jedne od najvećih svetskih mreža firmi koje pružaju usluge iz oblasti revizije, računovodstva, poslovnog i poreskog konsaltinga. CONDA je kompanija registrovana u Beču, Austrija. Kompanija je osnovana 2012. godine sa namerom da postane platforma koja povezuje mlade, inovativne kompanije sa investitorima. Od tada, CONDA je proširila svoje aktivnosti na Nemačku, Sloveniju, Slovačku i Poljsku gde ima svoje predstavnike, dok je investiranje omogućeno i iz Švajcarske i Lihtenštajna.

Podršku realizaciji projekta Ventu.rs pružaju USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj i Austrijska razvojna agencija. Pravnu podršku platformi dala je advokatska kancelarija Karanović & Partners, dok je Direktna Banka obezbedila rešenje neophodno za sprovođenje crowdinvesting kampanje.

Related Posts